schola dziecięca, ministranci, katolickie stowarzyszenie młodzieży, kandydaci do bierzmowania, akcja katolicka, koła żywego różańca, domowy kościół, wspólnota bożego ojcostwa…

KAŻDA PARAFIA JEST WSPÓLNOTĄ WSPÓLNOT. TAKŻE W NASZEJ PARAFII ISTNIEJĄ GRUPY, WSPÓLNOTY I STOWARZYSZENIA KATOLICKIE, KTÓRE OŻYWIAJĄ ŻYCIE I DZIAŁANIE PARAFII. NIEKTÓRE Z NICH FUNKCJONUJĄ JUŻ WIELE LAT (np. KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA), INNE DOPIERO ZACZYNAJĄ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ. KAŻDY MOŻE ZNALEŹĆ MIEJSCE W JAKIEJŚ RODZINIE PARAFIALNEJ I TAM W NIEJ POGŁĘBIAĆ SWOJE ŻYCIE DUCHOWE I DOJRZEWAĆ W WIERZE. DLATEGO GORĄCO ZAPRASZAMY […]

Read more