DUSZPASTERZE

PROBOSZCZ
ks. Remigiusz Lota

WIKARIUSZ
ks. Andrzej Witek