Kaplica Bożego Ojcostwa

7 SIERPNIA 2022 r. podczas Święta Bożego Ojcostwa, Metropolita Częstochowski, Arcybiskup Wacław Depo poświęcił w dolnej części kościoła św. Stanisława Kostki w Częstochowie, nową kaplicę KU CZCI BOGA OJCA (zobacz TUTAJ). Od tamtego dnia każdego siódmego dnia miesiąca w kaplicy odbywają się Nabożeństwa ku czci Boga Ojca (zobacz).

Po lewej strony prezbiterium kaplicy umieszczone jest TABERNAKULUM z Najświętszym Sakramentem. Nad tabernakulum, w centralnej części prezbiterium, unosi się duży drewniany KRZYŻ, ozdobiony pozłacanym nimbem, z piękną figurą Jezusa Chrystusa. Po prawej stronie prezbiterium umieszczona została IKONA BOGA OJCA, napisana przez p. Monikę Sawionek według opisu siostry Eugenii Ravasio. Między Krzyżem a Ikoną Boga Ojca widnieje NAPIS: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie złożyłem swoje postanowienia” (Mt 1, 11). Po obu stronach prezbiterium stoją dwa drewniane IKONOSTASY Z IKONAMI ŚWIĘTYCH MAŁŻEŃSTW, ŚWIĘTYCH RODZICÓW I ŚWIĘTYCH DZIECI.  Na Ikonostasie z lewej strony prezbiterium umieszczone są Ikony z Relikwiami kanonizowanych i beatyfikowanych dzieci: św. Stanisława Kostki, św. Teresy od Dzieciątka Jezus, święte dzieci z Fatimy: Franciszek i Hiacynta oraz bł. Carlo Acutis. Na Ikonostasie z prawej strony prezbiterium umieszczone zostały Ikony: Świętej Rodziny z Nazaretu, a także Świętych Zelii i Ludwika Martin, rodziców św. Teresy z Lisieux oraz błogosławionych Marii i Luigiego Bertrame Quattrocchich.

Na filarze z lewej strony zawieszona została IKONA „WRÓĆ DO OJCA”, pod którą umieszczona jest skrzynka intencji składanych na Mszę Świętą do Boga Ojca o uzdrowienie w relacjach małżeńskich i rodzinnych, odprawianą każdego 7. dnia miesiąca. Na filarze z lewej strony zawieszony został piękny OBRAZ ŚW. JÓZEFA. Z tyłu tego Ikonostasu, niedaleko Ikony Boga Ojca, na wysokim podeście stoi piękna FIGURA MATKI BOŻEJ WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH

Na lewej ścianie kaplicy namalowana została ewangeliczna scena POWROTU SYNA MARNOTRAWNEGO DO OJCA, pod którą widnieje napis: „Wróć do Ojca”.

Tylna, w ciemnych kolorach, ściana kaplicy jest tzw. ŚCIANĄ KRZYŻY. Każdy przychodzący do kaplicy i modlący się w niej o swój albo o kogoś bliskiego powrót do Ojca i o dar odnowienia daru dziecięctwa Bożego, może taki jeden „swój” krzyż zawiesić w dowolnym miejscu na ścianie kaplicy. Ciemny kolor ściany i umieszczane na nim pozłacane krzyże są wyrazistym znakiem zwycięstwa Jezusa Chrystusa w naszych ciemnościach życia i jedyną drogą powrotu do Ojca. Na ławkach kaplicy leżą teksty „Litanii do Boga Ojca” oraz pieśni ku czci Ojca Niebieskiego.

Warto również zauważyć, że wchodząc do kaplicy Bożego Ojcostwa trzeba najpierw przejść przez KAPLICĘ MIŁOSIERDZIA, kaplicę pokutną z dwoma wielkimi drewnianymi konfesjonałami i wielkim pięknym obrazem Jezusa Ukrzyżowanego, przy którym widnieje napis: MIŁOSIERDZIE. To nie tylko symbol, ale prawdziwa droga do Ojca: przez skruchę, pokutę i doświadczenie miłosierdzia w sakramencie pojednania i pokuty.