Księża pochodzący z parafii

Ks. Stanisław Binek
zam. w parafii od 1980 wyświęcony w 1982

Ks. Sławomir Bartoszuk
ur. w 1960 wyświęcony w 1986

Ks. Jacek Praski
ur. w 1964 wyświęcony w 1991

Ks. Jacek Marciniec
ur. w 1970 wyświęcony w 1995

Ks. Sławomir Futyma
ur. w 1965 wyświęcony w 1996