OGŁOSZENIA

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Metropolita Częstochowski, Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo wydał ZARZĄDZENIE W SPRAWIE NIEKTÓRYCH ASPEKTÓW DZIAŁALNOŚCI DUSZPASTERSKIEJ W ZWIĄZKU Z NOWYMI ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO (fragmenty – całość Zarządzenia jest na głównej stronie AKTUALNOŚCI):

– Wobec ograniczenia w liczebności wiernych mogących uczestniczyć w liturgii (w „strefie żółtej” – jedna osoba na cztery metry kwadratowe; w strefie „strefie czerwonej” – jedna osoba na siedem metrów kwadratowych), należy – podobnie, jak to było już podczas ograniczeń w marcu i kwietniu br. – na podstawie powierzchni użytkowej świątyni określić maksymalną liczbę osób mogących jednocześnie się w niej znajdować, a informację o tym umieścić na drzwiach wejściowych. Wierni oraz duchowieństwo i służba liturgiczna powinni zachować pomiędzy sobą stosowny dystans

– W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. „strefie żółtej” i „strefie czerwonej”, od dnia 18 października 2020 r. włącznie, udzielam dyspensy ogólnej od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej wszystkim wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Częstochowskiej.

Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta mają obowiązek używać wszyscy wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają odpowiednie zwolnienie lekarskie wynikające z przeciwskazań medycznych, pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania tacy, czy w czasie przygotowania paramentów w świątyni, w której przebywają inne osoby, obsługi interesantów itp.), służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem lektora, psałterzysty, kantora lub organisty w momentach czytania lub śpiewu.

– Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak również nie wolno pozbawiać wiernych możliwości przyjęcia Komunii Świętej na rękę, nawet jeśli wierni wprost nie domagają się tego.

– Z racji na zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym:

 • należy zachęcać wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą dawną oktawę Uroczystości.
 • należy odwołać Msze Święte zwyczajowo sprawowane na cmentarzu w dniu 1 listopada, a zamiast tego zaprosić wiernych do udziału w liturgiach sprawowanych w ciągu dnia w świątyniach. Zamiast jednej tradycyjnej procesji na cmentarzu w dzień Uroczystości Wszystkich Świętych lub w Dniu Zadusznym należy odprawiać nabożeństwa za zmarłych w kolejnych dniach listopada, w czasie dawnej oktawy.

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzisiaj  przeżywamy XX Dzień Papieski. Do puszki zbierana jest ofiara na Dzieło Nowego Tysiąclecia – żywy pomnik pontyfikatu Jana Pawła II.

“Dobrą rzeczą jest modlić się za zmarłych”. Zbliża się czas Wszystkich Świętych, dzień zaduszny i dni szczególnej modlitwy za naszych bliskich zmarłych. Modlitwa ta związana jest z możliwością uzyskania wielu łask dla zmarłych, a nawet odpustu zupełnego. W zakrystii i kancelarii można składać wypominki za zmarłych: roczne, półroczne, oktawalne (8 dni) oraz jednorazowe (w dzień Wszystkich Świętych). Kartki na wypisanie imion i nazwisk zmarłych są wystawione na stoliku z tyłu kościoła.

 W dalszym ciągu prosimy o zgłaszanie się nowych członków do Kół Żywego Różańca. Zapraszamy szczególnie rodziców do “Różańca rodziców za dzieci”. Poniżej przypominamy szczegółowe informacje o tej formie Różańca:

RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI

CO UZYSKUJEMY Z TEGO, ŻE UCZESTNICZYMY W TAKIEJ „RÓŻY”?

 1. Dajemy dziecku swojemu najpiękniejszy prezent – i to codziennie – wszystkie łaski, związane                   z odmawianiem Różańca w „Róży” (wiele, bardzo wiele łask!). Poza tym pełniej wypełniamy czwarte przykazanie.
 2. Pewność, że zawsze, KAŻDEGO DNIA, ktoś modli się za moje dzieci, nawet wtedy, gdy sam zapomnę lub nie będę mógł. Jeśli z całej „Róży” nikt nie zapomni, to codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały Różaniec!
 3. Zadbam o rozwój swojej osobistej modlitwy. Często rodzice podejmując wspólnie modlitwę          za dzieci, stwarzają dla siebie okazję do rozpoczęcia wspólnej modlitwy rodzinnej (bardzo owocne!!!)
 4. Bóg udziela wiele łask dzieciom rodziców, które się modlą, ale jeszcze więcej tym, którzy także innych zachęcają do takiej modlitwy…

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY UCZESTNICZYĆ W TAKIEJ „RÓŻY”? JAK JĄ ZAŁOŻYĆ?

 1. Zadeklarować się, że będzie się odmawiało codziennie jedną, wyznaczoną dziesiątkę Różańca (Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu…) w intencji własnych dzieci i dzieci każdej z tych osób, które uczestniczą w „Róży”. Ma to być modlitwa „z wiarą”.
 2. Modlimy się u siebie w domu, czasem idąc do pracy, albo na spacerze…
 3. Po upływie miesiąca następuje zmiana tajemnic Różańcowych, przesuwamy się o jeden krok do przodu, np jeśli odmawiałem pierwszą tajemnicę Radosną „Zwiastowanie”, to za miesiąc drugą „Nawiedzenie” itd.
 4. Zgłosić się do inicjatorów tego dzieła i zapoznać z zasadami – podając kto się będzie modlił za kogo, adres lub inny sposób kontaktu.
 5. Można zaproponować jakiegoś świętego Patrona „Róży”.

CZY MOŻNA JEDNĄ DZIESIĄTKĘ W „RÓŻY” ODMAWIAĆ W INTENCJI DWOJGA LUB WIĘKSZEJ LICZBY DZIECI?

Tak! Odmawiamy dziesiątkę Różańca za wszystkie swoje dzieci (kto ma dwoje wymienia tę dwójkę, kto ma pięcioro – całą piątkę). W tę modlitwę włączone mogą być także dzieci chrzestne, z duchowej adopcji, adopcji serca itp. Automatycznie włączone są również synowe i zięciowie – przecież mąż i żona to jedno!

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Bardzo dziękujemy rodzicom za pomoc w zorganizowaniu spotkania integracyjnego w sobotę. Było dużo ciast, ciasteczek, grill i inne smakołyki, a poza tym wiele atrakcji, co pewnie niedługo będziecie mogli obejrzeć na naszych Stronach internetowych. Mamy wspaniałe dzieci, które potrafią się bawić, śpiewać, a nawet tańczyć, czego wyraz dały wczoraj na naszych parafialnym podwórku. Razem z wami, kochani rodzice będziemy “inwestować” w nasze dzieci, tak, aby kiedyś były jeszcze większą waszą radością i chlubą naszej parafii.

Dzisiaj po Mszy Świętej pierwsze spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii Świętej. Za tydzień dzieci otrzymają podczas Mszy Świętej o godz. 10.00 Różańce. W tygodniu dzieci przychodzą we wtorki i w czwartki na Różaniec.

Dzisiaj o godz. 17.00 krótkie spotkanie członków Kół Żywego Różańca, a potem nabożeństwo Różańcowe, które w naszej parafii ma miejsce każdego dnia o godz. 17.15. Nowym zelatorem został p. Ryszard Nawrot, który zaprasza mężczyzn do stworzenia męskiego Koła Żywego Różańca.

Dzisiaj po każdej Mszy Świętej zbierana jest do puszki ofiara dla uchodźców i migrantów. Natomiast za tydzień, w XX. Dzień Papieski, do puszki zbierana będzie ofiara na Dzieło Nowego Tysiąclecia – żywy pomnik pontyfikatu Jana Pawła II.

W piątek 9 października o godz. 18.30 rozpoczyna się Parafialne Seminarium Odnowy Wiary. Bardzo się cieszymy z Waszej odpowiedzi na zaproszenie do udziału w Seminarium. Na dzień dzisiejszy do udziału zgłoszonych jest 77 osób. Gdyby ktoś jeszcze chciał dołączyć do grupy, proszony jest, aby to uczynił jak najszybciej. Uczestników Seminarium prosimy o zabranie z sobą notatnika i coś do pisania. Spotkania będą odbywały się w godz. 18.30 – 20.00. Siostry zakonne naszej parafii, chorzy, członkowie Kół Żywego Różańca będą omadlały każdego dnia przez 9 tygodni wszystkich uczestników Seminarium. Prosimy również, aby do tej modlitwy dołączyli ci parafianie, którzy z jakichś względów nie mogą sami wziąć udziału w Seminarium.

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 10.00 spotkanie dla rodziców kandydatów do bierzmowania (wszystkich trzech grup bierzmowanych)

Za tydzień w niedzielę po Mszy Świętej o godz. 10.00 pierwsze spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej.

Trwają zapisy na Parafialne Seminarium Odnowy Wiary. Zgłoszenia do końca września.

W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W czwartek po Mszy Świętej wieczornej Godzina Święta i modlitwa o nowe powołania kapłańskie i zakonne. W pierwszy piątek odwiedzamy tych chorych z Najświętszym Sakramentem, którzy sami, albo przwz swoich bliskich, zgłoszą takie życzenie i potrzebę. W sobotę rano Msza Święta wynagradzająca i nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Sprzątanie kościoła o godz. 8.15. Rozpoczynamy nową kolejkę, zapraszamy mieszkańców ul. Focha.

W sobotę ks. proboszcz z racji Imienin zaprasza ministrantów, scholkę i ich rodziców na spotkanie integracyjne. Będzie grill, karaoke i inne atrakcje. Rodziców prosimy w miarę możliwości o jakieś małe “słodkie” wsparcie.

Od czwartku rozpoczynamy nabożeństwa Różańcowe, które będziemy przeżywać każdego dnia o godz. 17.15. ROZWAŻANIA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH PRZYGOTOWUJĄ I PROWADZĄ:

 • NIEDZIELE – II KOŁO RÓŻAŃCOWE ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS (zel. M. Trepka)
 • PONIEDZIAŁKI – I KOŁO RÓŻAŃCOWE ŚW. U. LEDÓCHOWSKIEJ (zel.  S. Poniewska) oraz S. URSZULANKI
 • WTORKI – DZIECI
 • ŚRODY – AKCJA KATOLICKA
 • CZWARTKI – DZIECI
 • PIĄTKI – III KOŁO RÓŻAŃCOWE ŚW. O. PIO (zelatorka Z. Kazen) oraz S. APOSTOŁKI JEZUSA UKRZYŻOWANEGO
 • SOBOTY – IV KOŁO RÓŻAŃCOWE BŁ. ZOFII CZESKIEJ(zelator R. Nawrot) oraz S. PREZENTKI

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

Bardzo dziękuję wszystkim za liczny i piękny udział w Uroczystości Odpustowej ku czci św. Stanisława Kostki w naszym kościele oraz w przygotowaniach nowennowych do tej Uroczystości.

Dzisiaj o godz. 10.00 ostatnia grupa dzieci z naszej parafii przystąpi do I Komunii Świętej. Prosimy rodziców o dopilnowanie, aby dzieci pamiętały o tzw. białym tygodniu i uczestniczyły w tych dniach we Mszy Świętej.

Za tydzień w niedzielę zapraszamy rodziców kandydatów do bierzmowania (wszystkich grup) na Mszę Świętą o godz. 10.00. Po Mszy Świętej odbędzie się spotkanie z rodzicami i weryfikacja kandydatów do bierzmowania.

Gorąco prosimy i zapraszamy do udziału w Parafialnym Seminarium Odnowy Wiary. Zapisy już trwają. Tydzień temu zabieraliście dla siebie nowy numer pisma “Wieczernik”, ze szczegółowymi informacjami i zaproszeniem na Seminarium, dzisiaj prosimy, abyście zabrali po kilka sztuk i rozdali je swoim sąsiadom z ulicy i bloku. Do zabrania są także plakaty, które można rozwiesić w swoich klatkach i w różnych miejscach parafii na to wyznaczonych.

Dzisiaj trzecia niedziela miesiąca. Ofiary z tacy przeznaczone są na sprawy i inwestycje gospodarcze parafii. Bardzo dziękuję za wszelką pomoc materialną i wsparcie dla parafii w tym trudnym dla nas wszystkich czasie pandemii.

W najbliższą sobotę do sprzątania świątyni zapraszamy mieszkańców Alei Najświętszej Maryi Panny. Dziękuję państwu Jolancie i Henrykowi Szczepaniakom za wczorajszą pomoc przy sprzątaniu kościoła, pomimo, że nie są mieszkańcami ul. Nowowiejskiego, którzy mieli tego dni swój dyżur sprzątania.

Do wieczności w tym tygodniu odszedł  + Czesław Masłowski. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Od środy przeżywamy Nowennę ku czci św. Stanisława Kostki w Częstochowie. Jest to modlitwa przed UROCZYSTOŚCIĄ ODPUSTOWĄ w naszej parafii, która będzie miała miejsce w najbliższy piątek o godz. 18.00. Podczas Mszy Świętej odpustowej bp A. Długosz udzieli sakramentu bierzmowania 15. naszych parafianom. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, dorosłych, dzieci i młodzież na tę doroczną uroczystość parafialną. Zaproszeni są także księża z dekanatu oraz inni goście.

Z racji przygotowania duchowego do Odpustu zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież w czwartek na godz. 16.30 na tzw. WIELKĄ PRÓBĘ PRZED ODPUSTEM. Podczas tego spotkania dzieci otrzymają roczne teczki, w których będą nosili Słowo Boże z każdej niedzieli i inne tygodniowe zadania, młodzież bierzmowana otrzyma indeksy i katechizmy do bierzmowania. Poza tym będzie dużo modlitwy, śpiewu i historii o św. Stanisławie Kostce, Patronie dzieci i młodzieży.

Z racji Odpustu i przygotowania do tej uroczystości, prosimy, aby w czwartek i piątek w kancelarii zgłaszać się tylko w pilnych sprawach, inne prosimy załatwiać w pozostałe dni tygodnia.

W uroczystość odpustową, w piątek, przybędzie również do nas po raz kolejny pielgrzymka dzieci i młodzieży z parafii św. Zygmunta z Częstochowy i o godz. 16.00 będzie miała u nas w kościele swoją Mszę Świętą. prosimy.

Od 14 września, czyli od poniedziałku do 21 września w Domu Sióstr Apostołek Jezusa Ukrzyżowanego będzie odprawiana nowenna przed liturgicznym wspomnieniem św. ojca Pio. Siostry serdecznie zapraszają chętnych do włączenia się do tej nowenny każdego dnia o 17.00, a w sposób szczególny w Wigilię wspomnienia św. ojca Pio, kiedy to w kaplicy Sióstr Apostołek przy ul. P.O.W. 22, będzie sprawowana uroczysta Msza Święta i nabożeństwo Transitus, upamiętniające śmierć ojca Pio. Informacje o tych nabożeństwach zamieszczone są na plakacie, wiszącym w gablocie przy wyjściu z kościoła.

W przyszłą niedzielę o godz. 10.00 odbędzie się ostatnia w tym roku  I komunijna dzieci z naszej parafii.

Dziękujemy za sprzątanie kościoła mieszkańcom ul. Gąsiorowskiego, w osobach p. Moniki i p. Ewy. Za tydzień prosimy mieszkańców ul. Nowowiejskiego.

Dajemy Wam dzisiaj do rąk kolejny numer “Wieczernika”. W całości poświęcony jest on nowej propozycji ewangelizacyjnej, dotyczącej naszej parafii, z którą my, duszpasterze, wychodzimy do Was, a którą rozpoczniemy z początkiem października. Tym numerem rozpoczynamy etap przygotowania do inicjatywy, która ma na celu duchową odnowę parafii i uczynienie z niej dynamicznej żywej ewangelicznej wspólnoty braterskiej. Całą tą inicjatywę ogłosimy, przedstawimy szczegółowo i zaprosimy Was na nią w przyszłą niedzielę. Przez ten tydzień zapoznajcie się sami z nową propozycją tak, abyście od przyszłej niedzieli już razem z nami rozpoczęli misję informowania innych osób i zapraszania ich do udziału w owej inicjatywie. Szczególnie chodzi o osoby obojętne religijnie i nie chodzące do kościoła.

W tym tygodniu do wieczności odeszła + Helena Chrzanowska. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. O 16.45 spotkanie członków Kół Żywego Różańca i modlitwa Różańcowa w intencji parafii.

Rozpoczął się rok szkolny, pierwsze spotkania formacyjne ministrantów, scholi, a także grup przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Ogłaszamy nabór osób do I grupy kandydatów do bierzmowania, do której mogą należeć uczniowie naszej parafii z VI. klas. Prosimy o zgłaszanie się i zapisywanie teraz we wrześniu u ks. Andrzeja. Po 20 września odbędzie się spotkanie dla rodziców dzieci, przygotowujących się do s. bierzmowania. Do tego czasu chcielibyśmy już mieć pełną listę najmłodszych kandydatów do bierzmowania.

Dziękuję siostrom katechetkom i rodzicom za troskę i dopilnowanie, aby dzieci z naszej parafii przystąpiły w I piątek miesiąca do spowiedzi i Komunii Świętej, a dzieci pierwszokomunijne mogły rozpocząć praktykowanie dziewięć pierwszych piątków miesiąca.

W przyszłą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 10.00 dzieci ze szkoły podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek przystąpią do I Komunii Świętej, w której wezmą udział również ich rodzice i goście. Dlatego, jeśli to możliwe, zachęcamy do uczestniczenia za tydzień w pozostałych Mszach, o godz. 8.00, 12.00 lub 18.00.

Na naszej stronie internetowej, a także w gablocie przy wyjściu z kościoła zostały umieszczone nowe, zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski, normy dotyczące ujednolicenia różnych wariantów modlitw.

Jak powinny wyglądać parafie XXI w.? Czy istnienie parafii obecnie ma sens? – na te i inne pytania można znaleźć odpowiedź w najnowszym numerze “Niedzieli”. W niej także małżonkowie otrzymają wskazówki, jak radzić sobie z trudnymi chwilami w rodzinie i co zrobić, żeby po latach dalej się kochać, rozumieć i szanować?

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 18.00 odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne dla dorosłych kandydatów do bierzmowania, które odbędzie się już 18 września.

We wtorek 1 września, początek roku szkolnego. Zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 8.00 wszystkich rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów. Będziemy prosili Pana Boga o błogosławieństwo na cały nowy rok szkolny, szczególnie o uchronienie od wszelkich niebezpieczeństw i zagrożeń, wypływających z trwania epidemii koronawirusa.

Dzieci zapraszamy już na Msze Święte w każdą niedzielę na godz. 10.00. Dla Was głoszone będą specjalne kazania, sami też poprowadzicie przewodnictwo podczas tych mszy Świętych, a więc liturgię Słowa Bożego, pieśni, modlitwę powszechną i inne.

Do dobrego startu zapraszamy również ministrantów, scholę dziecięcą. Niech rozpoczną się już regularne próby, zbiórki i inne spotkania formacyjne.

We wrześniu kontunuujemy codzienne półgodzinne adoracje Najświętszego Sakramentu przed wieczorną Mszą Świętą. W tym czasie jest także możliwość spowiedzi świętej.

We wrześniu będzie sprawowana w tygodniu dodatkowo Msza Święta o godz. 7.30.

W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek po Mszy Świętej o 18.00 zapraszamy na Godzinę Świętą z modlitwą o powołania kapłańskie i zakonne. Prosimy o zgłaszanie osób, które pragną w I piątek miesiąca przyjąć Komunię Świętą, przyniesioną przez kapłana oraz skorzystać z sakramentu spowiedzi lub namaszczenia chorych. Z racji pandemii koronawirusa odwiedzamy chorych tylko na ich wyraźne życzenie. W I sobotę miesiąca o 7.00 Msza Święta wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi oraz nabożeństwo wynagradzające. Z tej racji sobotnie sprzątanie kościoła odbędzie się ok. godz. 8.15. Zapraszamy do sprzątania mieszkańców ul. P.O.W. Dziękujemy mieszkańcom ul. Stryjeńskiej i Szymanowskiego , a szczególnie pani Ewie i pani Alicji za sprzątanie kościoła w ostatnią sobotę

Do wieczności w tym tygodniu odeszli: + Tadeusz Muszyński i + Bronisława Mącznik. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziękujemy za udział w naszym wczorajszym parafialnym pielgrzymowaniu na Jasną Górę. Dziękujemy szczególnie wszystkim osobom starszym, które wzięły udział w pielgrzymce. W modlitwie zanieśliśmy naszej Matce Bożej Częstochowskiej intencje całej naszej parafii i wszystkich naszych rodzin, szczególnie osób chorych i samotnych.

Dzisiaj podczas Mszy Świętej o godz. 12.00 dziesięcioro dzieci z naszej parafii przyjmie I Komunię Świętą. Jeszcze czeka nas jeden termin przystąpienia dzieci naszej parafii do I Komunii Świętej, 20 września. Tydzień wcześniej swoją I Komunię Świętą będą przeżywały dzieci ze szkoły Sióstr Zmartwychwstanek.

Dziękujemy rodzicom dzieci I komunijnych za zaangażowanie w przygotowanie tej uroczystości, w sposób szczególny siostrze Bernardecie za ten tydzień ćwiczeń z dziećmi, prób, duchowych i zewnętrznych przygotowań do I Komunii Świętej.

Panu Przemkowi oraz pani Lidii z ul. Waszyngtona, a także pani Agnieszce dziękujemy za pomoc w sprzątaniu naszej świątyni. Za tydzień zapraszamy mieszkańców ul. Stryjeńskiej i Szymanowskiego.

W środę Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Msze Święte o godz.  8.00, 10.00 i 18.00. Zachęcamy do udekorowania okien               i balkonów na ten czas świętowania. 25 sierpnia, w Wigilię Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, o godz. 17.00 odbędą się uroczyste Nieszpory w Bazylice Archikatedralnej, a po nich wyruszy procesja maryjna na Jasną Górę, gdzie całe to wigilijne nabożeństwo zakończy Msza Święta przed Szczytem Jasnogórskim.

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzisiaj podczas Mszy Świętej o godz. 12.00 kolejna  trójka dzieci przystąpi do I Komunii Świętej. Bardzo dziękuję ich rodzicom za duże zaangażowanie w przygotowanie tej uroczystości, zakup kwiatów oraz posprzątanie kościoła. Dziękujemy także s. Lucjanie, Prezentce, za pomoc i przygotowaną dekorację kwiatową.

Dziś dzień solidarności z ofiarami katastrofy w Bejrucie. Po każdej Mszy Świętej organizowana jest zbiórka pieniężna na rzecz poszkodowanych w Bejrucie.

Dziś III niedziela miesiąca, ofiary z tacy przeznaczone są na dzieła i sprawy  gospodarcze parafii. Dziękujemy wszystkim za troskę i wspieranie materialne naszej parafii i kościoła, szczególnie teraz, w czasie panującej epidemii koronawirusa. Na Waszą prośbę podajemy nr konta parafii, które jest podane także na naszej stronie internetowej: 42 1050 1142 1000 0090 3192 6695

W najbliższą sobotę po Mszy porannej prosimy do pomocy przy sprzątaniu kościoła mieszkańców z ulicy Waszyngtona.

W dniach 17-24 sierpnia odbędzie się dziewięciodniowa nowenna przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej. W tych dniach na Jasną Górę podążają wierni ze wszystkich parafii Częstochowy w porządku wyznaczonym przez Wydział Duszpasterski. I tak nasza parafia będzie pielgrzymowała na Jasną Górę 22 sierpnia w sobotę. Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w tej krótkiej, ale pięknej wspólnej drodze do Maryi. Spotykamy się w sobotę 22 sierpnia w kościele o godz. 17.30, i po krótkiej modlitwie wyruszymy na Jasną Górę. W czasie tej parafialnej pielgrzymki należy pamiętać o aktualnie obowiązujących obostrzeniach sanitarnych w postaci zachowania dystansu społecznego.

Do wieczności w tym tygodniu odeszła: + Aleksandra Szczepanik. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Przez cały lipiec i sierpień trwa w naszym kościele każdego dnia o 17.30 indywidualna Adoracja Najświętszego Sakramentu, zakończona modlitwą o duchową odnowę parafii. Zapraszamy.

Natomiast w piątek, 14. sierpnia, ta Adoracja będzie trwała całe 24 godziny, gdyż tego dnia, jak każdego roku, nasza parafia przeżywać będzie Dobę Eucharystyczną. Adoracja rozpocznie się 14 sierpnia po porannej Mszy Świętej, a zakończy 15 sierpnia przed poranną Mszą Świętą. O północy będzie sprawowana Msza Święta za parafian. W gablocie i na stronie internetowej umieszczony jest grafik z dyżurami mieszkańców poszczególnych ulic naszej parafii, którzy są zaproszeni, a by w swojej godzinie adorować Pana Jezusa i modlić się za swoje rodziny i swoich bliskich. Tego dnia przypada także 100. Rocznica Cudu nad Wisłą, dlatego Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo, Metropolita Częstochowski zachęca do modlitwy w intencji Ojczyzny, dziękując Bogu za dar wolności i zwycięstwa.

W czwartek 13. sierpnia zapraszamy na 17.00 na Różaniec fatimski.

W sobotę 15 sierpnia przypada Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze Święte o godz. 8.00, 10.00 oraz 18.00.

Z racji tego, że w najbliższą sobotę przypada Uroczystość Wniebowzięcia NMP, a w piątek mamy Dobę Eucharystyczną, do sprzątania kościoła zapraszamy w czwartek po porannej Mszy Świętej mieszkańców z ul. Dąbkowskiego i Jaracza. Jednocześnie dziękujemy pani Dorocie, z ul. Glogera za wczorajsze sprzątanie kościoła.

Przypominam dorosłym kandydatom do bierzmowania, że od początku września rozpoczynamy indywidualne spotkania, dlatego proszę już o ustalanie z ks. proboszczem terminów spotkań na rozmowę na podstawie otrzymanych katechizmów, przygotowujących do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Sakrament ten otrzymacie 18 września w Uroczystość Patronalną św. Stanisława Kostki. Niestety, bardzo żałujemy, że niektórzy zaniedbali swoją obecność na spotkaniach przygotowujących do bierzmowania i ostatecznie nie będą mogli jeszcze przyjąć tego sakramentu.

Z tyłu kościoła można przeczytać i zabrać z sobą zaproszenie na koncert na błoniach jasnogórskich “Abba Pater” 14 sierpnia, o godz. 21.00, w wigilię Uroczystości Wniebowzięcia NMP. Wstęp na koncert wolny.

W przyszłą niedzielę 16 sierpnia br. we wszystkich kościołach w Polsce zorganizowana będzie zbiórka pieniężna na rzecz poszkodowanych w Bejrucie.

Do wieczności w tym tygodniu odeszli: + Adela Mruszczyk oraz + Katarzyna Migoń. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Rozpoczęliśmy miesiąc sierpień, w kościele przeżywany jako czas dobrowolnej abstynencji od alkoholu i innych zniewoleń. Podejmując decyzję o abstynencji, ofiarujmy ją w intencji duchowej odnowy naszej parafii i w intencji naszych rodzin.

Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Zapraszam wszystkich członków Kół Żywego Różańca (i nie tylko) na godz. 17.00, na modlitwę Różańcową w intencji osób uzależnionych od alkoholu i innych zniewoleń.

Dzisiaj można uzyskać odpust zupełny, zwany “Porcjunkulą” (od małego kościoła Matki Bożej Anielskiej w Asyżu). Warunki: pobożne nawiedzenie kościoła i odmówienie w nim Modlitwy Pańskiej oraz Wyznanie wiary, sakramentalna spowiedź i przystąpienie do Komunii św. Oraz modlitwa wg intencji Ojca Świętego. Wykluczone przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Jeśli brak tego rodzaju dyspozycji, odpust będzie cząstkowy.

We wtorek 4 sierpnia, wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, patrona wszystkich kapłanów. Prosimy w tym dniu o modlitwę za kapłanów, także za nas pracujących w parafii.

W czwartek święto Przemienia Pańskiego, a wieczorem modlitwa pierwszoczwartkowa w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych.

W tym miesiącu, z ważnych przyczyn, chorych będziemy odwiedzali nie w pierwszy piątek, ale w sobotę 8 sierpnia od godz. 9.00. W dalszym ciągu odwiedzamy tylko tych, którzy mają takie życzenie i poinformują nas o nim.

Bardzo dziękuję paniom Łasce, a szczególnie pani Daneckiej z ul. Kopernika za wczorajsze sprzątanie kościoła. W najbliższą sobotę prosimy o sprzątanie naszej świątyni mieszkańców ul. Glogera.

W sobotę 8 sierpnia o godz. 19.00 odbędzie się kolejna modlitwa uwielbienia dla dorosłych: „Przyjąłeś mnie takim, jakim jestem”, w tym szczególnie dla dorosłych kandydatów do bierzmowania. Tym razem będziemy modlili się o doświadczenie miłości Boga Ojca i o uzdrowienie od fałszywych obrazów Pana Boga.

Do wieczności w tym tygodniu odeszli: + Emil Wojaczek oraz + Mariusz Maj. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzisiaj podczas Mszy Świętej o godz. 12.00 dwie dziewczynki, Hania i Daria, przystąpią do I Komunii Świętej. Pamiętajmy dzisiaj w modlitwie o nich i o ich rodzicach.

Dzisiaj rozpoczynamy XXI Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. Z tej też racji po każdej Mszy Świętej błogosławimy dziś kierowców i ich pojazdy. Można także przyłączyć się do już akcji: “1 grosz za 1 kilometr na środki transport dla misjonarzy” i złożyć na ten cel ofiarę do puszki przy wyjściu z kościoła. Niech to będzie nasze podziękowanie za szczęśliwe podróże.

Dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie formacyjne dla dorosłych kandydatów do bierzmowania.

Dzisiaj, z racji wspomnienia rodziców Matki Bożej, Świętych Joachima i Anny, wyrażamy naszą wdzięczność rodzicom, dziadkom, osobom w wieku podeszłym. Modlimy się o zdrowie, siły dla nich i pogodne szczęśliwe życie.

Pragnę bardzo podziękować mieszkańcom ulicy Focha za wczorajsze sprzątanie kościoła. Nasi parafianie z tej ulicy postawili wysoką poprzeczkę dla innych, do pomocy przy sprzątaniu świątyni przyszło 8 osób. Bardzo dziękuję państwu Kuliniczom, paniom Nowickiej, Sowińskiej z synem ministrantem, Ligudzińskiej, pani Agnieszce Rakus, głównej inicjatorce takiej formy sprzątania kościoła oraz pani Ewie Tłomak, niezastąpionej od wielu lat osoby, pomagającej w kościele, a także w kancelarii parafialnej. Za tydzień w sobotę zapraszam mieszkańców ulicy Kopernika.

W sposób szczególny pragnę podziękować siostrze Wandzie, zastępującej od dwóch tygodni naszą siostrę zakrystiankę. Za świadectwo pięknej służby Panu Jezusowi przez pracę, modlitwę i gorliwość w służbie i oddaniu się  kościołowi i naszej parafii.

W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Zapraszamy wszystkich czcicieli Niepokalanego Serca Maryi na Mszę Świętą i nabożeństwo wynagradzające o godz. 7.00.

W sobotę 1 sierpnia rozpoczynamy miesiąc sierpień, czas dobrowolnego daru abstynencji narodu polskiego. Zachęceni apelem Zespołu KEP ds. Trzeźwości i Uzależnień, którego fragmenty dzisiaj słuchaliśmy, podejmijmy także i my dar abstynencji, szczególnie w intencji odnowy duchowej naszych rodzin i całej naszej parafii.

Można już zamawiać intencje Mszy Świętych na przyszły rok.

Z tyłu kościoła wystawione są nowe numery tygodnika katolickiego “Niedziela”. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Na czas wakacji i urlopów życzymy pięknej pogody, spokoju, a nade wszystko doświadczania Bożej Opatrzności i troski o nas.

W tym tygodniu do wieczności odeszła + Halina Sejdak. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Jak zwykle w III niedzielę miesiąca pragnę poinformować o niektórych pracach gospodarczych przy kościele i parafii. Aktualnie większe prace remontowe odbywają się na plebanii. Nie są to jakieś prace polegające na upiększaniu czy ubogacaniu wnętrza plebanii, ale nieodzowne i konieczne odnawianie ścian niektórych pomieszczeń, które w wielu miejscach ze starości się już sypią i odrywają od sufitu albo po prostu pękają. To także naprawa, czasem wymiana niektórych elementów instalacji elektrycznej czy jak ostatnio porządkowanie i naprawianie połączeń domofonu. Kolejny raz została oczyszczona i zabezpieczona kolcami i innymi środkami korona nad kościołem, aby nie mogły na niej siadać gołębie. Niestety, okazuje się, że dla ptaków ma dla nich rzeczy niemożliwych i siadają one tam dalej, robiąc nowe gniazda. Coraz częściej zastanawiamy się nad przeniesieniem korony w inne miejsce lub zadaszeniem całej przestrzeni przy wejściu do kościoła.

Cały czas opracowujemy i szukamy najlepszego systemu sprzątania naszej świątyni. Ostatnia propozycja, która wyszła od was, jest taka, żeby zapraszać do sprzątania mieszkańców poszczególnych ulic. W ten sposób nie musiałyby robić tego ciągle te same osoby. Otrzymaliśmy przygotowany przez was roboczy grafik, na którym są zapisane terminy sprzątania i nazwy poszczególnych ulic, których mieszkańcy mogą podjąć swój dyżur sprzątania kościoła (zawsze w sobotę po porannej Mszy Świętej). Przy wyjściu z kościoła, w gablocie, można sprawdzić kiedy moja ulica ma taki dyżur sprzątania i przyłączyć się do pomocy. Zapraszamy szczególnie ludzi młodych, w średnim wieku, starszym oszczędźmy takiego wysiłku, niech te osoby raczej modlitwą i innymi duchowymi ofiarami wspierają naszą świątynię (25 VII – ul. Focha, 1 VIII – ul. Kopernika, 8 VIII – ul. Glogera, 15 VIII – ul. Dąbkowskiego i Jaracza, 22 VIII – ul. Waszyngtona, 29 VIII – ul. Stryjeńskiej i Szymanowskiego, 5 IX – ul. P.O.W., 12 IX – ul. Gąsiorowskiego, 19 IX – ul. Nowowiejskiego, 26 IX – ul. Aleje NMP).

Serdecznie zapraszamy na codzienne Msze Święte w tygodniu. Zarówno te poranne, jak i wieczorne (poprzedzone półgodzinną Adoracją Najświętszego Sakramentu). Szczególnie w okresie wakacyjnym, mają one swój niezwykły klimat i oprawę. Cieszymy się, że do tej modlitwy dołącza już coraz większa liczba osób, dlatego niech ich przykład pociąga innych, bo iść na Mszę Świętą – to najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić w ciągu dnia.

W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie dorosłych kandydatów do bierzmowania.

Od przyszłej niedzieli będzie już można zamawiać intencje mszalne na przyszły rok.

W przyszłą niedzielę poświęcenie pojazdów, z racji liturgicznego wspomnienia św. Krzysztofa.

W najbliższe dwa piątki w naszej parafii w ramach „Małej Akademii Rodziny” zostanie przeprowadzony warsztat dla rodziców i nauczycieli : MAMA NA ZAKRĘCIE”, prowadzony przez Certyfikowanego Edukatora Pozytywnej Dyscypliny, panią Małgorzatę Dudzińską. Szczegółowe informacje na plakacie w gablocie przy wyjściu z kościoła lub na naszej stronie internetowej.

Składamy najserdeczniejsze życzenia solenizantom tego tygodnia, m.in. Magdalenom, Kingom, Brygidom, Jakubom i Krzysztofom. Niech wasi święci Patronowie wspierają was w waszej codzienności i w dojrzewaniu w wierze.

Wszystkim wypoczywającym, gościom przebywającym w naszej parafii, życzymy pięknego czasu wakacji i zauważania w tym pięknie Bożego Oblicza, które spogląda na każdego z nas z darmową i bezwarunkową miłością.

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzisiaj podczas Mszy Świętej o godz. 10.00 dwóch kandydatów do liturgicznej służby ołtarza, Fabian i Aleks, poszerzą grono naszych ministrantów, otrzymają komże i pelerynki i będą mogli pełnić już służbę przy ołtarzu, przysługującą im na tym etapie formacji.

Dzisiaj ofiary złożone na tacę przeznaczone są na Seminarium Duchowne, natomiast za tydzień, jak zwykle w III niedzielę miesiąca, na potrzeby materialne i gospodarcze naszej parafii.

Dzisiaj o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie członków Kół Żywego Różańca. Spotkajmy się na wspólnej modlitwie Różańcowej w intencji naszej ojczyzny w dniu wyborów Prezydenta Polski. Do nabycia będzie również nowy numer miesięcznika “Różaniec”.

Po ostatnim moim apelu o czytanie i systematyczne kupowanie tygodnika “Niedziela”, w ubiegłym tygodniu widocznie zwiększyła się ilość sprzedanych egzemplarzy, choć i tak musieliśmy kilka oddać do zwrotu. Zachęcam kolejny raz do tej dobrej katolickiej lektury duchowej.

W poniedziałek 13 dnia lipca zapraszamy na godz. 17.00 czcicieli Matki Bożej i nabożeństw fatimskich, na wspólny Różaniec i adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 17.30.

Wszystkim parafianom, a także gościom życzymy udanego odpoczynku, dzieciom i młodzieży wspaniałych wakacji. Niech Was Bóg błogosławi.

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzisiaj podczas Mszy Świętej o godz. 12.00, jeden z kandydatów do służby liturgicznej ołtarza, Fabian, przystąpi do I Komunii Świętej. Pamiętajmy w modlitwie o nim i jego rodzinie.

Spotkanie członków Kół Żywego Różańca odbędzie się wyjątkowo w przyszłą niedzielę. Wtedy też otrzymacie nowy numer miesięcznika “Różaniec”.

Jeszcze tylko w poniedziałek i we wtorek będzie odprawiana w naszym kościele Msza Święta dodatkowa o 7.30. Jeśli będzie taka potrzeba to powrócimy do sprawowania tej Mszy Świętej o 7.30 od września, po wakacjach.

W przyszłą sobotę o godz. 19.00 modlitwa uwielbienia dla dorosłych, w tym dla dorosłych kandydatów do bierzmowania. Podczas spotkania modlitewnego będzie można wysłuchać świadectw o tym, jak Pan Bóg wyzwala człowieka z wszelkich lęków, stresów i niepokojów oraz doświadczyć modlitwy wstawienniczej, z prośbą o takie właśnie wyzwolenie z naszych życiowych burz i lęków.

Codzinnie pół godziny przed Mszą Świętą o 18.00 – możliwość osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy.

Dziękujemy siostrze i trzem paniom za sobotnie sprzątanie kościoła i zapraszamy także innych chętnych do pomocy w przyszłą sobotę po porannej Mszy Świętej.

Z tyłu kościoła wyłożony jest najnowszy numer tygodnika katolickiego “Niedziela”. Ofiarę za gazetę (6 zł.) składamy do stojącej obok skrzynki.

Do wieczności w tym tygodniu odeszła: + Marianna Pochwat. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Rozpoczęły się wakacje. Życzymy wszystkim udanego wypoczynku, zapraszając jednocześnie wszystkich do udziału w niedzielnych, a także w tygodniowych Mszach Świętych. Przypominamy szczególnie rodzicom dzieci, nade wszystko tym przygotowującym się do przyjęcia I Komunii Świętej, a także kandydatom do bierzmowania, że nie ma wakacji od Pana Boga i od obowiązku niedzielnej Mszy Świętej. Przypominamy także, że nie obowiązuje już dyspensa od uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej z racji pandemii. Chyba że ktoś jest chory, starszy wiekiem, czy w jakiś inny sposób narażony na niebezpieczeństwo zarażenia się koronawirusem.

Każdego dnia lipca o godz. 17.30 będzie możliwość osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy.

W pierwszy czwartek miesiąca po Mszy Świętej wieczornej wracamy do Godziny Świętej w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.

Podobnie jak w ubiegłym miesiącu, w pierwszy piątek odwiedzimy w domach tylko tych chorych, którzy wyrażą takie życzenie. Dlatego prosimy ich lub ich opiekunów o potwierdzenie telefonicznie, w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

W pierwszą sobotę miesiąca, o godz. 7.30 Msza Święta wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, a po niej nabożeństwo wynagradzające.

Do wieczności w tym tygodniu odszedł + Zbigniew Bajor. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

XII NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziękuję wszystkim za liczny udział i piękną modlitwę podczas Oktawy Bożego Ciała. Szczególnie dziękuję za dar serca wielu z Was, jakim jest stworzenie takiej pierwszej nieformalnej parafialnej Wspólnoty Czcicieli Eucharystii, której wyrazem była wyłożona i zapisana przez Was Księga Czcicieli Eucharystii.

W najbliższy czwartek, 25 czerwca o godz. 18.00, zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych i średnich, a także studentów na Mszę Świętą dziękczynną za kończący się rok szkolny i akademicki.

Dzisiaj trzecia niedziela miesiąca, ofiary z tacy przeznaczone są na prace i inwestycje gospodarcze przy parafii. W ostatnim miesiącu zostało uporządkowanych, oczyszczonych i odremontowanych kilka pomieszczeń w domu parafialnym, m.in. korytarze, toalety, a szczególnie wyremontowane, pomalowane i odnowione zostało kolejne z pomieszczeń, które będzie służyło jako sala konferencyjna i miejsce spotkań formacyjnych dla osób dorosłych. Zostały oczyszczone, wyrównane i zabezpieczone płyty chodnikowe na podwórku plebanii i wokół kościoła. Parafia ma także od wczoraj nowy numer komórkowy: 798 684 720. Dziękujemy za każdą pomoc i wsparcie, zarówno fizyczne, jak i materialne.

 Zapraszamy chętne osoby do pomocy przy co tygodniowym sprzątaniu kościoła. Sprzątanie odbywa się w sobotę po porannej Mszy Świętej.

Do wieczności w tym tygodniu odszedł + Zbigniew Drzazga. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

XI NIEDZIELA ZWYKŁA

Trwa Oktawa Bożego Ciała. Każdego dnia o 17.30 są odprawiane w naszym kościele Nieszpory Eucharystyczne z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a po nich Msza Święta o Najświętszej Eucharystii. Każdego dnia zapraszamy mieszkańców poszczególnych ulic parafii do obecności i modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. W czwartek, w ostatnim dniu Oktawy zapraszamy rodziców i dzieci, przeżywających w tym roku rocznicę I Komunii Świętej, a także inne dzieci, gdyż tego dnia będzie miało miejsce dla nich specjalne błogosławieństwo. Szczegółowy program Oktawy Bożego Ciała, z wyznaczonymi ulicami, będzie wywieszony w gablocie przy wyjściu z kościoła i na naszych stronach internetowych. 

W czasie Oktawy Bożego Ciała jest wystawiona w naszym kościele Parafialna Księga Czcicieli Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Można w niej, złożyć osobisty dar Jezusowi Chrystusowi, składając osobiście obietnicę, że jeśli tylko będę mógł, to postaram się, do następnego Bożego Ciała, oprócz niedzieli, przynajmniej jeszcze jeden dzień w tygodniu uczestniczyć we Mszy Świętej oraz przynajmniej raz w miesiącu znaleźć około godziny czasu na osobistą adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Nasza parafia potrzebuje rozmiłowanych w Eucharystii ludzi, którzy swoim przykładem, a także tym zewnętrznym świadectwem pociągną i zachęcą innych do życia w bliskości Najświętszego Sakramentu.

Dzisiaj o godz. 12.oo ks. Piotr Sinkiewicz odprawi Mszę Świętą prymicyjną w naszym kościele i udzieli prymicyjnego błogosławieństwa.

Młodzi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy naszej parafii organizują zbiórkę zabawek, pluszaków, gier planszowych, puzzli, kolorowanek i książek, które potem przekażą do domów dziecka i przedszkoli w Częstochowie. Wszystko można składać do kosza pod chórem przez cały tydzień.

Zapraszamy kandydatów do bierzmowania z wszystkich trzech grup w przyszłą niedzielę o godz. 16:30 na krótkie spotkanie podsumowujące rok formacyjny  

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie dla dorosłych kandydatów do bierzmowania.

Dzisiaj I niedziela miesiąca. Zapraszamy na krótkie spotkanie i odebranie nowego numeru miesięcznika “Różaniec” członków Kół Żywego na godz. 16.45.

W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Tak jak już zapowiadaliśmy tydzień temu, biorąc pod uwagę przepisy epidemiologiczne, w tym roku nie będziemy organizowali procesji do czterech ołtarzy. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa będziemy przeżywali w naszej świątyni, organizując po każdej Mszy Świętej uroczystą adorację Najświętszego Sakramentu, zakończoną błogosławieństwem na cztery strony świata przy wyjściu z kościoła. Msze Święte o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 18.00. W Boże Ciało, podczas Mszy Świętej o godz. 12.00, jeden z ministrantów, przystąpi do I Komunii Świętej.

Oktawa Bożego Ciała trwać będzie przez cały tydzień. Każdego dnia o 17.30 będą miały miejsce w naszym kościele Nieszpory Eucharystyczne z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a po nich Msza Święta o Najświętszej Eucharystii. Ponieważ Pan Jezus w tym roku nie będzie mógł wyjść na ulice naszej parafii, pomyśleliśmy, że to ulice mogą wyjść do Pana Jezusa. I tak, każdego dnia Oktawy zapraszamy mieszkańców poszczególnych ulic parafii do obecności i modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Będzie to modlitwa za Was, za Wasze domy i rodziny, w intencji Waszych spraw, potrzeb, trudności i przeżywanego niejednokrotnie cierpienia. Udzielimy Wam błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, prosząc o uświęcenie i pomnożenie łaski wiary w każdym z Was. W ostatnim dniu Oktawy zaprosimy rodziców i dzieci, przeżywających w tym roku rocznicę i Komunii Świętej. Będziemy wtedy razem z nimi dziękowali za dar Eucharystii i prosili dla nich o piękne i spokojne życie.  Szczegółowy program Oktawy Bożego Ciała, z wyznaczonymi ulicami, będzie wywieszony w gablocie przy wyjściu z kościoła i na naszych stronach internetowych.  

W przyszłą niedzielę o godz. 12.00 ks. Piotr Sinkiewicz odprawi Mszę Świętą prymicyjną w naszym kościele i udzieli prymicyjnego błogosławieństwa.

Przypominamy, że każdego dnia czerwca o godz. 17.00 jest możliwość osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy. Zapraszamy.

W zakrystii jest do nabycia nowy numer tygodnika “Niedziela”.

Do wieczności w tym tygodniu odeszli: + Stanisław Głąb, + Halina Plucik, + Tadeusz Jegier. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo, Metropolita Częstochowski, podjął decyzję o odwołaniu udzielonej wcześniej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane (24 III 2020 r.). Decyzja ta obowiązuje od niedzieli 31 maja 2020 r. Ksiądz Arcybiskup udziela jednak zwolnienia od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziela i święta nakazane jedynie osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji oraz tym, którzy czują obawę przed zarażeniem.

Zgodnie z informacją Rządu RP, od dnia 30 maja br. znosi się obostrzenia dotyczące liczebności wiernych w kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego. Podobnie z uroczystościami pogrzebowymi – nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób. W kościołach wierni muszą zasłaniać usta i nos oraz zachowywać pomiędzy sobą właściwy dystans.

Wczoraj w Wigilię Zesłania Ducha Świętego nasz diakon Piotr przyjął święcenia kapłańskie. Gratulujemy Mu i życzymy, żeby był szczęśliwy w swoim powołaniu i dzielił się tym szczęściem z tymi, do których Go Pan pośle. 14 czerwca ks. Piotr odprawi w naszej świątyni Mszę Świętą prymicyjną z udzieleniem błogosławieństwa prymicyjnego.

Dzisiaj w naszej świątyni można dokonać uroczystego aktu przyrzeczenia i włączenia się w dzieło Duchowej Adopcji dziecka poczętego. Traktujemy to jako owoc otwarcia na Ducha Świętego, który zstępuje dziś na cały Kościół i obdarza Go wielkimi darami, a szczególnie darem miłości, której konkretem może być właśnie modlitwa w obronie nienarodzonych. 

Jutro przeżywać będziemy Światowy Dzień Dziecka. Chcemy bardzo podziękować Panu Bogu za dar każdego dziecka, szczególnie za dzieci z naszej parafii. Życzymy im prawdziwej radości w poznawaniu świata, siebie i Pana Boga, a wszystkim życzymy doświadczenia tego, że Bóg jest naszym najlepszym Ojcem i troszczy się o nas jak o swoje dzieci. 

Dzisiaj kończą się nabożeństwa majowe, dziękujemy za liczny i piękny w nich udział. Jednocześnie zapraszamy gorąco do uczestniczenia w rozpoczynających się jutro Nabożeństwach Czerwcowych ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Obraz, który został umieszczony pod ołtarzem, będzie nam przez cały czerwiec przypominał tęsknotę każdego z nas, za schronieniem się w Sercu Jezusa, w którym jedynie możemy odnaleźć pokój i bezpieczeństwo. Nabożeństwa czerwcowe, będzie rozpoczynali, podobnie jak w maju, o godz. 17.00 indywidualną adoracją Najświętszego Sakramentu w ciszy, a o godz. 17.30 będziemy najpierw śpiewać Litanię do Serca Pana Jezusa, następnie w osobistym akcie (wg św. Małgorzaty Alacoque) poświęcać siebie Sercu Pana Jezusa, by w końcu wspólnie, w tajemnicy Różańca, przez Serce Maryi zawierzać Jezusowi Chrystusowi całą naszą parafię i prosić o odnowę duchową dla wszystkich jej mieszkańców.  

Z racji, że podczas nabożeństw czerwcowych każdego dnia będziemy powierzali Panu Bogu także sprawę powołań w naszej parafii, nie będzie już wieczornej adoracji pierwszoczwartkowej. Za to zapraszamy w I czwartek na poranną Mszę Świętą o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie, podczas której będziemy szczególnie polecać Panu Bogu kapłanów, osoby konsekrowane i prosić o nowe powołania.

Powracamy również do pierwszopiątkowych odwiedzin chorych, ale odwiedzać będziemy tylko tych chorych, od których uzyskamy informacje, czy życzą sobie odwiedzin i czy odwiedziny są w ogóle możliwe. Z chorymi, do których mamy kontakt telefoniczny, skontaktujemy się sami, jednak nie do wszystkich mamy numer telefonu, dlatego prosimy ich lub ich opiekunów o wcześniejszą informację. 

W pierwszą sobotę zapraszamy na poranną Mszę Świętą oraz nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.

 W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 18.00 ks. proboszcz zaprasza na spotkanie dorosłych kandydatów do bierzmowania. Ponieważ epidemia przerwała nam spotkania właściwie na samym początku przygotować, dlatego istnieje możliwość dołączenia nowych osób do tej grupy, które chciałyby przyjąć ten sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Chodzi o osoby dorosłe, pracujące i studentów.

Wracamy do normalnego funkcjonowania kancelarii parafialnej, z zachowaniem jednak wszystkich koniecznych zasad bezpieczeństwa. Interesantów zapraszamy od poniedziałku do piątku od 16.30 do 17.30.

Szczegółowe informacje dotyczące przeżywania Bożego Ciała w naszej parafii podamy w następną niedzielę. Jednak już dzisiaj informujemy, że biorąc pod uwagę przepisy epidemiologiczne, w tym roku nie będziemy organizowali procesji do czterech ołtarzy. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa będziemy przeżywali w naszej świątyni, organizując uroczystą adorację Najświętszego Sakramentu, zakończoną błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

W zakrystii jest do nabycia nowy numer tygodnika “Niedziela” oraz dla dzieci “Moje Pismo Tęcza”.

 Do wieczności w tym tygodniu odeszli: + Wiktor Lis oraz + Elżbieta Skupień. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

VII NIEDZIELA WIELKANOCY – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

Od piątku w Kościele odmawiana jest Nowenna do Ducha Świętego. Każdego dnia podczas nabożeństwa majowego, śpiewamy starożytny hymn: “Veni Creator” oraz prosimy o Zesłanie Ducha Świętego na cały Kościół Święty, naszą parafię i nasze rodziny.

Dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie rodziców dzieci, przygotowujących się do I Komunii Świętej.

Dzisiaj także, podczas każdej Mszy Świętej zachęcamy do odnowienia przez wielu z nas modlitwy Duchowej Adopcji w obronie poczętego życia i do włączenia się nowych osób do tej modlitwy. Za tydzień w niedzielę będzie możliwość odnowienia przyrzeczeń Duchowej Adopcji, bądź też przystąpienia po raz pierwszy do tego pięknego dzieła w obronie życia dzieci, zagrożonych zabiciem w łonie matki. Dziękuję pani Halinie Sz. za krótkie omówienie czym jest Duchowa Adopcja i jakie są warunki przystąpienia do tego dzieła.

W najbliższą sobotę siedmiu diakonów, w tym nasz diakon Piotr, przyjmą święcenia kapłańskie w Archikatedrze Częstochowskiej. Z racji ograniczenia wiernych podczas uroczystości, zachęcam do słuchania i oglądania transmisji ze święceń, którą przeprowadzi telewizja “Niedziela” oraz katolickie radio “Fiat”.

W zakrystii do nabycia nowy numer “Niedzieli”, a w nim m.in. artykuły dotyczące naszych mam, z racji Dnia Matki, który będziemy przeżywali w najbliższy wtorek.

Do wieczności w tym tygodniu odszedł + Tadeusz Jachymski. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

VI NIEDZIELA WIELKANOCY

Od dzisiejszej niedzieli wprowadzone zostają przez urzędy państwowe nowe limity wiernych, którzy będą mogły uczestniczyć w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym. Liczba osób zależy od powierzchni użytkowej kościoła. Na jedną osobę powinno przypadać co najmniej 10 m2 powierzchni. W sumie podczas jednego nabożeństwa może u nas uczestniczyć ok.80 osób! (wliczając dolny kościół i chór) Podczas Mszy Świętej i każdego innego nabożeństwa w dalszym ciągu obowiązkowo zakrywamy usta i nos, zakładając maseczkę, chustę lub podobną część odzieży. Zachęcamy również do nakładania rękawic ochronnych. Miejsca w kościele są oznakowane, prosimy siadać tylko w tych oznaczonych miejscach.

Jutro, 18 maja, przypada 100. Rocznica urodzin św. Jana Pawła II, papieża. W ramach obchodów tej rocznicy, Pierwszy Program Telewizji Polskiej oraz Polskie Radio wyemitują w poniedziałek  18 maja br. o godzinie 18:00 widowisko muzyczne Santo subito – Prorok naszych czasów, podczas którego zaprezentowane zostaną utwory ważne dla polskiej kultury, przybliżające sylwetkę i nauczanie Papieża Polaka. Koncert, został podzielony na części, które odnoszą się do wyzwań stawianych nam przez Ewangelię, a które były jednocześnie częstym tematem papieskiego przepowiadania. Wezwanie do pokoju, jedności, dialogu religijnego, solidarności i świętości życia. Widowisko zostało zrealizowane na terenie Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach. Ze względu na wciąż aktualne ograniczenia związane z pandemią, nagrania dokonano bez udziału publiczności, a występy części artystów zostały zarejestrowane w ich domach. Serdecznie zachęcamy do oglądania.

W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 10.00 zapraszam na spotkanie rodziców dzieci, mających przystąpić do I Komunii Świętej. Tych rodziców, którzy nie będą jeszcze chcieli uczestniczyć we Mszy Świętej i spotkaniu, proszę o indywidualny kontakt telefoniczny.

Dzisiaj III niedziela miesiąca. Z działań i prac przy parafii: w ostatnim czasie została naprawiona kostka chodnikowa przed kościołem i plebanią, dlatego też prosimy, aby nie wjeżdżać samochodami na teren przykościelny. Oczyszczone i zagospodarowane zostały na nowo tereny zieleni i kwiatów wokół kościoła, uprzątane i porządkowane są kolejne pomieszczenia piwniczne i strychowe kościoła. Ok. 10 okien w pomieszczeniach parafialnych zostało zabezpieczonych przed ptakami, specjalną siatką, a także zostały zakupione materiały i narzędzia konieczne do codziennego użytku przy remontowaniu i sprzątaniu kościoła oraz terenu wokół naszej świątyni. Dziękujemy za każdą troskę i pomoc, także tę materialną, w utrzymaniu kościoła i parafii. 

Gratulujemy diakonowi Piotrowi za obronę pracy magisterskiej, która miała miejsce w ostatnią środę. Jednocześnie bardzo dziękujemy za trzy miesiące pobytu w naszej parafii na praktykach duszpasterskich. Dziękujemy za piękne świadectwo modlitwy, służby i pracy przyszłego księdza diecezjalnego, która polega przede wszystkim na ukochaniu życia i działania Kościoła, wrażliwości na jego potrzeby, przede wszystkim jego członków, ale także w wymiarze zewnętrznym: troskę o świątynię, liturgię i życie codzienne parafii. Diakon Piotr w sobotę rozpoczyna zamknięte rekolekcje przed święceniami kapłańskimi, które przyjmie 31 maja. Już dzisiaj zapraszamy Go i prosimy o odprawienie Mszy Świętej prymicyjnej w naszym kościele i u dzielenia prymicyjnego błogosławieństwa. Otaczajmy diakona w tym czasie naszą pamięcią i modlitwą.

Bardzo dziękujemy Siostrom Prezentkom za świadectwo o swojej Założycielce, błogosławionej Zofii Czeskiej oraz za piękną modlitwę, z prośbą o rychłą kanonizację bł. Zofii oraz za prezenty, którymi chyba wszyscy zostali obdarowani: albumy, książki, foldery, obrazki, a nawet puzzle dla dzieci. To było także dla parafii prawdziwe triduum modlitwy i refleksji o drodze każdego z nas do świętości.

W zakrystii jest do nabycia nowy nr tygodnika katolickiego „Niedziela” oraz „Moje pismo Tęcza”, kwartalnik dla dzieci.

W tym tygodniu do wieczności odeszli: + Jan Bielczyński oraz + Zdzisława Nowak. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

Cieszymy się z Waszego coraz liczniejszego udziału we Mszach Świętych, zarówno w niedzielę, jak i w tygodniu oraz  w codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu i w nabożeństwach majowych. Przy ołtarzu coraz częściej pojawiają się nasi ministranci, a w ławkach rodzice ze swoimi dziećmi. Zachowując wszelkie zasady i ostrożność z racji pandemii, zapraszamy coraz odważniej do wspólnego uczestnictwa w nabożeństwach w naszym kościele, szczególnie rodziców z dziećmi, mającymi przystąpić do I Komunii Świętej oraz kandydatów do bierzmowania.

Przypominamy, że przyjęcie I Komunii Świętej przez dzieci z naszej parafii przesunięte zostało na niedzielę 20 września. Istnieje również możliwość przyjęcia I Komunii Świętej w mniejszych grupach, albo tylko jednego dziecka, w którąś z niedziel, czy świąt liturgicznych.  

Świętowanie pierwszej rocznicy przyjęcia I Komunii Świętej będziemy przeżywali w naszej wspólnocie parafialnej w pierwszym możliwym terminie po ustaniu pandemii koronawirusa i zniesieniu kolejnych ograniczeń w uczestnictwie we Mszy Świętej.

W środę wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej, podczas nabożeństwa majowego i Mszy Świętej nowennowej podziękujemy Panu Bogu za łaskę objawień fatimskich i będziemy prosily Matkę Bożą z Fatimy o łaski dla świata, ojczyzny i naszej parafii. Z racjii epidemii nie będzie procesji fatimskiej.

W piątek 15 maja, o godz. 7.30, w dzień Imienin błogosławionej Zofii Czeskiej, założycielki Sióstr Ofiarowania NMP (prezentek), będzie miała miejsce uroczysta Msza Święta z prośbą o kanonizację bł. Zofii Czeskiej. Nasze siostry Prezentki przyniosą na tę Mszę Świętą obraz bł. Zofii oraz Jej relikwie. Będzie to również dla nas wszystkich okazja, aby bliżej poznać osobę bł. Zofii, jej drogę do świętości i charyzmat Zgromadzenia, które założyła.

W zakrystii do nabycia nowy numer tygodnika katolickiego “Niedziela” oraz bardzo piękny i ciekawy nowy numer “Mojego Pisma Tęcza” dla dzieci. Z tyłu kościoła do nabycia jeszcze kilka egzemplarzy majowego numeru “Różańca”.

W tym tygodniu do wieczności odeszli: + Marian Kornet oraz + Kamil Ociepka. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

Dzisiaj IV Niedziela Wielkanocy, zwana jest Niedzielą Dobrego Pasterza. W tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Modlitw o Powołania i ropoczynamy kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Jako proboszcz, bardzo dziękuję ks. Andrzejowi, wikariuszowi oraz diakonowi Piotrowi za piękną służbę w naszym kościele i parafii, a także wszystkim osobom świeckim, zaangażowanym w życie i służbę w naszej parafii: siostrze zakrystiance, pani organistce, siostrom katechetkom, ministrantom i lektorom oraz wszystkim członkom grup modlitewnych i wspólnot naszej parafii.

Nabożeństwa majowe o godz. 17.30, a pół godziny przed nabożeństwem każdego dnia – możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Podczas codziennych nabożeństw majowych przez cały maj dołączamy modlitwę o nowe powołania kapłańskie i zakonne, za naszego kleryka Karola, a przede wszystkim za diakona Piotra, który już liczy dni do święceń kapłańskich, które będą miały miejsce 30 maja, a które poprzedzą zamknięte tygodniowe rekolekcje w domu rekolekcyjnym “Święta Puszcza” w Olsztynie k/Częstochowy.

W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca, rano zostanie odprawiona Msza Święta o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie.

W piątek, 8 maja, będziemy obchodzili Uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski.

W zakrystii jest do nabycia nowy numer tygodnika katolickiego “Niedziela”, który również podejmuje temat powołania, życia kapłanów i parafii, szczególnie w dobie koronawirusa.

Do wieczności w tym tygodniu odeszli: + Marianna Małasiewicz i + Sabina Skibińska. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

Od 20 kwietnia wprowadzone zostały przez urzędy państwowe nowe limity wiernych, którzy będą mogły uczestniczyć w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym. Liczba osób zależy od powierzchni użytkowej kościoła. Na jedną osobę powinno przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni. Od poniedziałku uruchomiliśmy już także nasz kościół dolny z trzema osobnymi pomieszczeniami, a także chór z ławkami do siedzenia dla wiernych. W sumie podczas jednego nabożeństwa może u nas uczestniczyć 50 osób! Podczas Mszy Świętej i każdego innego nabożeństwa obowiązkowo zakrywamy usta i nos, zakładając maseczkę, chustę lub podobną część odzieży. Zachęcamy również do nakładania rękawic ochronnych. Miejsca w kościele są oznakowane, prosimy siadać tylko w tych oznaczonych miejscach. W żadnym wypadku nie przychodzimy do kościoła z podejrzeniem jakiegoś przeziębienia, kaszlu, kataru itp!

Pozostawiamy jeszcze na jakiś czas dodatkową Mszę Świętą o godz. 7.30. Z tej racji pojawiły się wolne intencje, które można zamawiać na najbliższe dni i tygodnie.

Z racji pandemii koronawirusa uroczystość przyjęcia I Komunii Świętej przez dzieci z naszej parafii zostaje przesunięta z 24 maja na 20 września. Miejmy nadzieję, że w tym terminie nie będzie już żadnych przeszkód, a rangi i piękna uroczystości I-komunijnej doda wtedy jeszcze św. Stanisław Kostka, patron naszej parafii, a szczególnie dzieci i młodzieży, którego wspomnienie przypada 18 września. Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość przystąpienia do I Komunii Świętej pojedynczego dziecka, podczas niedzielnych Mszy Świętych. Ostatnio w Wielki Czwartek jeden chłopiec, na prośbę rodziców, podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej, przystąpił do I Komunii Świętej. Dzisiaj rozpoczyna się XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod hasłem: Misterium Słowa, które stało się Chlebem Życia. Dzisiaj jest tzw. Niedziela Biblijna, której towarzyszy już IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Do wspólnotowej lektury w tym roku została wybrana Ewangelia według św. Mateusza. W naszym kościele dziś od 17.30 ja, wikariusz i diakon Piotr rozpoczniemy wspólne czytanie Ewangelii Świętego Mateusza, i zapraszamy następnie innych parafian, chętnych do wspólnego czytania Biblii.

W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Z racji tego, że chorzy, których odwiedzamy w ten dzień z Komunią Świętą, są w większości przypadków ludźmi w podeszłym wieku i dotkniętymi różnymi dolegliwościami i chorobami, dlatego zalecamy jednak, żeby jeszcze zaczekać jakiś czas z odwiedzinami, pamiętając o łasce i możliwości przyjmowania każdego dnia Komunii duchowej. Te osoby, albo rodziny tych osób, które zdecydują się na odwiedziny kapłana w tym dniu z Najświętszym Sakramentem, prosimy o kontakt telefoniczny. Jesteśmy do dyspozycji i gotowi was tego dnia odwiedzić.

Z racji tego, że Uroczystość NMP Królowej Polski, przypadająca zawsze 3 maja, w tym roku wypada w niedzielę, w całym kościele w Polsce będzie obchodzona 2 maja, w sobotę. Msze Święte w naszym kościele o 7.00, 9.00 i 18.00. Msza Święta o godz. 7.00 będzie Mszą Świętą wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi, o co od wielu lat dbają i troszczą się nasze Siostry Prezentki, a po Mszy Świętej odprawimy tradycyjne nabożeństwo wynagradzające, z odmawianym Różańcem przed Najświętszym Sakramentem.

Maj to miesiąc szczególnie poświęcony Matce Bożej. Odnawiamy w tym miesiącu naszą pobożność maryjną przez śpiew pięknych pieśni maryjnych, modlitwę Litanii Loretańskiej w kościołach i kapliczkach przydrożnych. Nabożeństwa majowe w naszym kościele codziennie o 17.30. Podczas nabożeństw będziemy przeżywali rekolekcje z kardynałem Stefanem Wyszyńskim, rozważając teksty i myśli Prymasa Tysiąclecia i modląc się za jego wstawiennictwem.

Transmisja Mszy Świętej drogą internetową w niedziele o godz. 12.00.  Czytajcie też naszą stronę internetową (www.kostka.czest.pl), w niej zamieszczone są wszystkie ogłoszenia, intencje Mszy Świętej na cały tydzień, rozporządzenia państwowe i biskupów, dotyczące uczestniczenia wiernych w nabożeństwach liturgicznych, a także codzienne teksty liturgiczne Mszy Świętej.

Dziękuję wszystkim za odpowiedź na moją prośbę o wsparcie parafii, modlitwą, a także materialnie. Dziękuję za ofiary wpłacane na konto parafialne, wrzucane do skrzynki z tyłu kościoła, czy też składane w zakrystii.

II NIEDZIELA WIELKANOCNA – ŚWIĘTO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Dzisiaj Święto Bożego Miłosierdzia. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież św. Jan Paweł II ogłosił to święto dla całego Kościoła. Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski(Dz. 699). Dzisiaj o godz. 15.oo – w naszym kościele odbędzie się Godzina Miłosierdzia, modlitwa dziękczynna i błagalna do Jezusa Chrystusa Miłosiernego, wystawionego w Najświętszym Sakramencie. Zaś o godz. 20.00 specjalna modlitwa wstawiennicza nas kapłanów za wszystkich parafian. Specjalna, bo prowadzona drogą internetową, na żywo (www.facebook.com/kostka.czest) Wy podajecie nam na żywo swoje intencje, my się modlimy i wstawiamy do Miłosiernego Boga za Was.

Metropolita Częstochowski, nasz Arcybiskup Wacław Depo prosi nas wszystkich, abyśmy nie ustawali w błaganiach za świat pogrążony w pandemii i za naszą Ojczyznę i kontynuowali śpiew Suplikacji na zakończenie Mszy świętych i nabożeństw aż do odwołania. Ponadto prosi, aby w modlitwie wspólnotowej i indywidualnej, podczas Eucharystii i pozostałych celebracji liturgicznych, włączyć także intencję odwrócenia od nas niebezpieczeństwa suszy oraz o tak potrzebne ziemi opady deszczu. W tym miejscu zachęca do odnowienia zapomnianego gdzieniegdzie zwyczaju śpiewu specjalnych pieśni błagalnych, a także modlitw w święto Św. Marka Ewangelisty oraz tzw. Dni Krzyżowych, choćby tej: „Boże, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, Ty wiesz najlepiej czego nam do życia potrzeba. Udziel nam deszczu, którego tak bardzo potrzebuje spragniona ziemia. Chleba codziennego daj nam i w tym roku, abyśmy radując się ziemskim życiem, z tym większą ufnością pragnęli pokarmu, który daje życie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego”.

Od 20 kwietnia wprowadzone zostają przez urzędy państwowe nowe limity wiernych, którzy będą mogły uczestniczyć w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym. Liczba osób będzie zależała od powierzchni użytkowej kościoła. Na jedną osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni. Od poniedziałku uruchamiamy także nasz kościół dolny z trzema osobnymi pomieszczeniami, a także chór z ławkami dla wiernych. W sumie podczas jednego nabożeństwa będzie mogło u nas uczestniczyć – przy zachowaniu wszystkich ograniczeń (m.in. 2 m. odstępu od siebie, maseczka na ustach i nosie, rękawiczki, płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu do kościoła itp.) – 50 osób.

Sprawy kancelaryjne prosimy załatwiać najlepiej telefonicznie lub wcześniej uzgadniając porę spotkania w kancelarii parafialnej.

Żeby więcej osób mogło równocześnie uczestniczyć we Mszy Świętej w tygodniu, odprawiana jest dodatkowa Msza Święta o godz. 7.30. Ponieważ jest to nasza nowa inicjatywa są jeszcze wolne intencje, które można zamawiać na najbliższe dni i tygodnie na godz. 7.30.

Transmisja Mszy Świętej w niedzielę o godz. 12.00, i w zależności od Waszej oglądalności także o w tygodniu o 18.00.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy w tym czasie pamiętają o nas, a szczególnie o parafii. Dziękujemy za wszystkie ofiary składane na utrzymanie kościoła i parafii. Jest to także dla parafii trudny czas dla nas. Dotychczas wszelkie koszty (m.in. za gaz, prąd, wodę, kwiaty, świece, hostie, wino, kadzidło itd.) udawało nam się opłacać z ofiar zbieranych na tacę podczas niedzielnych Mszy Świętych. Na dzisiejszy dzień mamy jeszcze do opłacenia za ostatnie zimowe miesiące ogrzewania kościoła oraz za zakończone już prace remontowe kancelarii i pomieszczeń przy- kancelaryjnych. Na ten czas musieliśmy zatrzymać wszelkie inne prace i działania przy kościele i w pomieszczeniach parafialnych. Prosimy Was wszystkich o modlitwę za wstawiennictwem naszego patrona św. Stanisława Kostki, aby wyprosił nam u Miłosiernego Ojca łaskę utrzymania kościoła i parafii także od tej materialnej strony, abyśmy dalej mogli, tak jak do tej pory, troszczyć się o piękno naszej świątyni, dalej byli w stanie zatrudniać organistkę, siostrę zakrystiankę i ze spokojem serca podejmować konieczne i podstawowe działania i prace na rzecz parafii. Tych zaś, którzy mogą wesprzeć parafię materialnie, proszę o życzliwość. Ofiary można składać na konto parafii, do skrzynki przy wyjściu z kościoła oraz w zakrystii.

Pamiętamy o Was wszystkich, modlimy się każdego dnia w Waszej intencji i tęsknimy już za normalnym rytmem życia kościoła, który za długo – jak ostatnio przypomniał Papież Franciszek – nie może żyć za długo wiarą „wirtualną”, bo on żyje i rozwija się tylko wtedy, gdy chrześcijanie spotkają się razem na modlitwie i realnie przyjmują sakramenty, szczególnie Eucharystii i sakramentu pojednania i pokuty. 

VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – NIEDZIELA PALMOWA

Dzisiaj Niedziela Palmowa, którą rozpoczynamy Wielki Tydzień, najważniejszy tydzień w roku, w którym świętujemy w sposób najbardziej uroczysty tajemnicę Męki, śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Metropolita Częstochowski Abp Wacław Depo w swoim Zarządzeniu, dotyczącym przeżywania Triduum Paschalnego pisze: Tegoroczne Święta Wielkanocne zapewne będą inne, niż zwykle, ale także dla duszpasterzy smutne i naznaczone pustką w świątyniach, szczególnie podczas przebogatej liturgii Triduum Sacrum. Tym bardziej niech Święta Paschalne dają nam nadzieję, że wkrótce z radością powitamy naszych wiernych w progach parafialnych świątyń i cieszyć się będziemy, że puste teraz ławki zapełnią się niedługo naszymi parafianami. Kochani, z wielkim bólem i tęsknotą za Wami, respektując w pełnym posłuszeństwie wszystkie zarządzenia państwowe i kościelne, prosimy Was o wyrozumiałość i przeżywanie w swoich domach i w swoich rodzinach tych najważniejszych tajemnic naszej wiary. Triduum Paschalne w kościele będziemy przeżywali w bardzo wąskim gronie, głównie nas księży, diakona, osób konsekrowanych i służby liturgicznej. Mamy nadzieję, że w Niedzielę Wielkanocną wejdzie już w życie rozporządzenie powrotu do ograniczenia do 50, mogących wziąć udział w zgromadzeniu liturgicznym.

W związku z ograniczeniami bardzo Was zachęcamy do przeżywania Liturgii Paschalnej w te wszystkie dni i łączenia się ze wspólnotą Kościoła drogą transmisji radiowej, telewizyjnej oraz internetowej. Także z naszego kościoła będziemy transmitować główne nabożeństwa Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty i Niedzieli Wielkanocnej. Szczegółowy program transmisji wywieszony jest w gablocie przed kościołem i umieszczony na naszych stronach internetowych. Patrz: AKTUALNOŚCI

WIELKI CZWARTEK

Triduum Paschalne rozpoczynamy Mszą Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. Podczas Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej opuszcza się obrzęd umywania nóg. Nie urządza się ołtarza przechowania (zwanego w tradycji polskiej „Ciemnicą”) i na zakończenie Mszy Świętej nie przenosi się do niego Najświętszego Sakramentu, który pozostaje w tabernakulum w prezbiterium kościoła lub kaplicy. Po zakończeniu Mszy Świętej będzie możliwość modlitwy indywidualnej w kościele do 21.00. Proponujemy, aby pierwsza godzina była adoracją Jezusa Eucharystycznego w tabernakulum i dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii, kapłaństwa i innych sakramentów, a druga godzina, aby była tą Godziną „Getsemani”, trwaniem z Jezusem w Ogrójcu.

WIELKI PIĄTEK

Przeżywanie Wielkiego Piątku rozpoczniemy we wspólnocie kapłańskiej modlitwą brewiarzową, Jutrznią i Godziną Czytań (godz. 9.00). Zapraszamy do włączenia się do tej modlitwy drogą internetową.

O godz. 12.00 będziemy transmitowali dla Was Drogę Krzyżową z naszego kościoła.

Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 18.00 i również będzie transmitowana z naszego kościoła na żywo przez strony internetowe. Podczas adoracji Krzyża oddamy Mu cześć wyłącznie przez przyklęknięcie lub głęboki ukłon, a nie przez ucałowanie, jak to jest w zwyczaju (także celebrans). Nie urządza się również ołtarza adoracji (zwanego w tradycji polskiej „Grobem Pańskim”). Najświętszy Sakrament pozostaje w tabernakulum w prezbiterium kościoła lub kaplicy.

Bardzo zachęcamy, aby w tym dniu w swoich rodzinach ustawić na stole w głównym pokoju Krzyż, zapalić przy Nim świece i w ciągu dnia przychodzić do Niego wspólnie i indywidualnie, adorując Krzyż i zanurzając w Nim życie swoje i swojej rodziny. Można właśnie przy takim Krzyżu w domu przeżyć Drogę Krzyżową, korzystając z rozważań z książeczki do nabożeństwa albo wielu propozycji z Internetu.

WIELKA SOBOTA

W Wielką Sobotę nie organizuje się tradycyjnego święcenia pokarmów. Zamiast tego ma miejsce obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu, przed śniadaniem wielkanocnym. Tekst tego obrzędu jest wystawiony na stoliku z tyłu kościoła, a także został umieszczony na naszych stronach internetowych (patrz.: AKTUALNOŚCI). Ufamy, że przeżycie wielkanocnego posiłku w rodzinie, ze wspólną modlitwą i błogosławieństwem, będzie dla rodzin wielkim duchowym pożytkiem.

O godz. 9.00 w Wielką Sobotę także możecie włączyć się w Liturgię Godzin, którą my kapłani będziemy odmawiać w kościele.

Od godz. 9.00 do 15.00 będzie możliwość indywidualnej adoracji Pana Jezusa (w Najświętszym Sakramencie) w tajemnicy Jego śmierci i złożenia do grobu (tak jak zwykle wystawiony był w Grobie Pańskim, przykryty delikatną zasłoną). Zapraszamy do nawiedzania w tych godzinach naszego Kościoła, zachowując zasadę ograniczenia liczby osób do pięciu.

WIGILIA PASCHALNA I NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Wigilię Paschalną rozpoczniemy w sobotę o godz. 20.00. Na początku Wigilii i przy obrzędzie światła pomija się rozpalanie ogniska, zapala się świecę paschalną wewnątrz świątyni, w prezbiterium i pomijając procesję przechodzi się bezpośrednio do Orędzia Wielkanocnego (Exsúltet). Potem następuje Liturgia Słowa. W czasie Liturgii Chrzcielnej odnowimy przyrzeczenia chrzcielne, bez poświęcenia wody chrzcielnej lub wody do pokropienia. Potem nastąpi Liturgia Eucharystyczna. W czasie liturgii Wigilii Paschalnej i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie stosuje się pokropień wodą święconą. Nie odbywa się procesja rezurekcyjna ani na zakończenie Liturgii Wigilii Paschalnej, ani na rozpoczęcie Mszy Świętej w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Natomiast na zakończenie liturgii Wigilii Paschalnej i pierwszej Mszy Świętej w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego udzielimy błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem całej parafii w drzwiach kościoła.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze Święte o godz. 8.00, 10.00, 12.00, 18.00, a także dodatkowo o 16.00. Podobnie w Poniedziałek Wielkanocny.

Z tyłu kościoła, w zakrystii albo w kancelarii są do nabycia „paschaliki”, świece na stół wielkanocny. Koszt jednej świecy – 10 zł.

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Stosownie do obowiązujących obecnie przepisów prawa polskiego, w liturgii uczestniczyć może maksymalnie 5 osób, przy czym do liczby tej nie wlicza się celebransa i koncelebransów oraz posługujących (tylko kilku niezbędnych).

Msze Święte w kościele są według ustalonego porządku, pierwszeństwo w uczestnictwie ma rodzina, która zamawiała intencję Mszy Świętej. Tam, gdzie planowana była Msza Święta koncelebrowana, najczęściej – po ustaleniu z rodziną – odprawiane są dwie Msze Święte, oddzielnie. UWAGA: W TYM TYGODNIU BĘDZIE ODPRAWIANA DODATKOWA MSZA ŚWIĘTA O GODZ. 7.30. ! Ponieważ wiele osób chce w najbliższym czasie zamówić intencję Mszy Świętej, prosimy, aby czyniły to drogą telefoniczną, z możliwością ustalenia odpowiedniej godziny, tak, aby zachować zasadę ograniczenia uczestników Liturgii do pięciu osób.

Przypominamy, iż Arcybiskup Metropolita Częstochowski w specjalnym ROZPORZĄDZENIU udzielił aż do odwołania, ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane, rozszerzając ją na wszystkich wiernych Archidiecezji Częstochowskiej oraz przebywających na jej terytorium. Zachęcamy do skorzystania z tej dyspensy, pamiętając jednocześnie o tym, żeby skorzystać z bogatej oferty transmisji Mszy Świętych niedzielnych w telewizji, w radio i za pośrednictwem Internetu, śledząc je z właściwą postawą i w stosownym skupieniu. TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTEJ NA ŻYWO Z NASZEGO KOŚCIOŁA: w niedziele o godz. 12.00 oraz w tygodniu o godz. 18.00. Organizując transmisje, dochowujemy wszelkich zasad ochrony wizerunku uczestników, wskazanych przez Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.

Każdego dnia o godz. 20.30 trwa w naszym kościele modlitwa kapłańska w intencji Kościoła, Archidiecezji i naszej parafii. Zapraszamy wszystkich do włączania się w miarę możliwości w tę naszą modlitwę, którą z tej właśnie racji, postaramy się także często transmitować dla Was na żywo. Z Różańcem w ręku, przed Najświętszym Sakramentem będziemy mogli jeszcze mocniej wołać o bezpieczeństwo, oddalenie wszelkich zagrożeń, a przede wszystkim o odnowę wiary w każdym z nas i duchową odnowę parafii. Na zakończenie modlitwy udzielimy błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata.

Każdego dnia istnieje możliwość przyjęcia Komunii Świętej w kościele poza Mszą Świętą, w porach indywidualnie ustalonych. Dlatego prosimy wszystkich pragnących przyjąć Komunię Świętą w danym dniu o wcześniejszy kontakt telefoniczny z duszpasterzami w celu ustalenia godziny lub po prostu o zadzwonienie domofonem do kancelarii parafialnej, czy bezpośrednio do duszpasterzy.

Również każdego dnia istnieje możliwość skorzystania z sakramentu pojednania i pokuty. Zachęcamy, by uczynić to najlepiej jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi, pamiętając o przykazaniu kościelnym, aby „przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”. Wielu z Was pewnie nie zdążyło się wyspowiadać podczas rekolekcji wielkopostnych, dlatego teraz zapewne chcieliby skorzystać z sakramentu pojednania. Choć właściwym miejscem sprawowania spowiedzi jest konfesjonał, to sytuacja, z którą mamy do czynienia obecnie, stanowi uzasadnioną przyczynę odstępstwa od tego prawa. Dlatego w najbliższym czasie będziemy sprawować ten sakrament w zakrystii kościoła, w sali katechetycznej lub w kancelarii parafialnej, czyli w miejscu godnym, pozwalającym na zachowanie prywatności i zasad bezpieczeństwa. Wszystkich, którzy będą chcieli skorzystać ze spowiedzi prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy, w celu ustalenia odpowiedniej godziny spowiedzi, lub najprościej skorzystać z tego sakramentu przed i po celebracji codziennych Mszy Świętych.

Zawieszone zostają pierwszopiątkowe i przedświąteczne wizyty u chorych. Zachęcamy wszystkich chorych do Komunii duchowej, jak również do ofiarowania swego cierpienia w intencji ustania pandemii koronawirusa oraz w intencji osób zakażonych wirusem i niosących im pomoc. Jednakże chorych, którzy mieliby pragnienie przyjęcia Komunii Świętej w swoim domu, albo ich opiekunów, prosimy są o kontakt telefoniczny.

Uroczystości Pierwszych Komunii Świętych oraz liturgie z udzielaniem sakramentu Bierzmowania młodzieży będą mogły być sprawowane dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii. Rodzicom zwracającym się z pytaniami o to, czy uroczystości te odbędą się w zaplanowanym wcześniej terminie, odpowiadamy, że do chwili zniesienia przez władze państwowe ograniczeń nie możemy udzielić żadnej wiążącej odpowiedzi.

 Z racji na zawieszenie katechezy parafialnej przygotowującej do Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania, rodzice przejmują obowiązek kontynuacji przygotowania swoich dzieci poprzez wspólną modlitwę w rodzinie, wyjaśnianie prawd wiary i katechezę domową, uzupełniającą katechizację szkolną realizowaną w sposób zdalny.

Celebracja sakramentu Chrztu Świętego będzie do odwołania odbywała się poza Mszą Świętą. Nie będziemy organizowali chrztów zbiorowych, ale udzielali chrztu pojedynczo w odpowiednich odstępach czasowych.

Celebracja sakramentu Małżeństwa będzie mogła odbywać się tylko z udziałem nowożeńców, świadków i ewentualnie jednej dodatkowej osoby.

W przypadku pogrzebów, obowiązują wcześniej wydane zarządzenia co do jego przebiegu (wyłącznie trzecia stacja, msza święta bez trumny lub urny w dniu pogrzebu lub w innym dniu), z uwzględnieniem obecnego ograniczenia liczby uczestników do 5 osób. Rodzina osoby zmarłej musi zdecydować, kto będzie obecny podczas uroczystości pogrzebowych.

Jako gospodarze parafii i kościoła, zobowiązujemy się do częstego dezynfekowania klamek, drzwi i poręczy oraz ławek. Z tyłu kościoła jest wystawiony płyn dezynfekcyjny (którym można oczyścić ręce przed i po Mszy Świętej) oraz rękawice.

Dziękujemy wszystkim, którzy w tym trudnym czasie organizują pomoc sąsiedzką dla starszych, samotnych i chorych w naszej parafii, zaopatrując ich w żywność, leki i pomagając w załatwianiu koniecznych spraw. Wszyscy, zarówno osoby duchowne, konsekrowane, świeckie, grupy i wspólnoty (wyłącznie osoby pełnoletnie), troszczmy się w sposób konkretny o siebie nawzajem, dając świadectwo prawdziwej miłości braterskiej.

Sprawy kancelaryjne załatwiamy telefonicznie, oprócz tych, które domagają się osobistego spotkania. Kontakt do parafii: tel. 34 3244027; 34 3244855, e-mail: parafia@kostka.czest.pl

Nie zbieramy tacy podczas Mszy Świętej niedzielnej, ofiarę można wrzucić do skrzynki pod chórem. Dziękujemy wszystkim za pamięć i troskę o parafię w tym trudnym także dla nas czasie, a szczególnie za pomoc materialną na opłacenie wszystkich rachunków parafialnych, szczególnie za ogrzewanie kościoła w styczniu i w lutym. Na Waszą prośbę podajemy w tym miejscu numer konta parafialnego: 42 1050 1142 1000 0090 3192 6695.

Do wieczności w tym tygodniu odeszli: +Dorota Kasprzyk i + Jan Kosiński. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i gwałtownie zwiększającą się liczbą osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, odpowiadając także na apele ze strony władz państwowych i samorządowych oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także biskupów, a nade wszystko naszego Pasterza, Arcybiskupa Wacława, polecamy z całą starannością dochować wszystkich wytycznych, które przekazywaliśmy w ubiegłą niedzielę i o których przypominamy Wam każdego dnia. Prosimy o czytanie dokumentów, apeli, listów i odezw Papieża, Stolicy Apostolskiej, Konferencji Episkopatu Polski oraz Metropolity Częstochowskiego, Arcybiskupa Depo (większość tych dokumentów jest umieszczona na naszej głównej stronie). Zachęcamy, abyście w tych dniach pozostali w domach, aby maksymalnie ograniczać ryzyko infekowania. Skorzystajcie z dyspensy  od obowiązku niedzielnej Mszy Świętej, łącząc się ze wspólnotą Kościoła poprzez Msze Święte i nabożeństwa transmitowane w środkach masowego przekazu. Dają one możliwość duchowego przeżywania tajemnic wiary, które w tych nadzwyczajnych okolicznościach mogą być nieocenione dla dobra duszy i społeczeństwa. Pamiętajmy jednocześnie, że formy te wymagają zachowania odpowiedniego sposobu uczestnictwa, z szacunkiem i głęboką wiarą;

Chcemy Was zapewnić, że w tych dniach, my, duszpasterze, Wasi, ani przez chwilę nie zapominamy o Was! Każdego dnia o 20.30 odmawiamy w naszym kościele Różaniec, prosząc Miłosiernego Ojca, za przyczyną Najświętszej Bogurodzicy Maryi, o ochronę Krwi Pana Jezusa dla każdego z Was, szczególnie dla osób starszych i obciążonych przewlekłymi chorobami. Wiemy już, że wielu z Was dołącza do tej modlitwy w swoich domach i rodzinach i łączy się z nami duchowo, prosząc w jedności w tych samych intencjach. Na zakończenie takiej modlitwy, każdego dnia, udzielamy błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata, wołając o zmiłowanie naszego Pana i Zbawcy nad całym światem i nad naszą parafią. We wtorek, 17 marca, zawierzyliśmy każdego z Was, każdą rodzinę i całą parafię Niepokalanemu Sercu Maryi. Jeśli możecie, wystawcie Ikony Matki Bożej w okna, aby były świadectwem Waszej wiary we wstawiennictwo Królowej Polski, o której powiedział św. Bernard: „że nigdy nie słyszano, aby opuściła tego kto się do Niej ucieka, Jej pomocy wzywa i Ją o przyczynę prosi”… Jeśli zwyciężymy, to tylko trzymając Maryję za rękę, Ona – jak Arka Noego, która uchroniła jego i jego rodzinę przed błotem potopu – jest i naszą naszą Arką Przymierza, naszym schronieniem w dzisiejszym potopie i agresywnego ataku wirusa…

Ksiądz Arcybiskup wystosował specjalny list do pracowników służby zdrowia, w którym wyraża ogromną wdzięczność i zapewnia o modlitwie wszystkich wierzących za tych, którzy są teraz na pierwszym froncie, oddając swoje siły, narażając życie, służąc dniem i nocą wszystkim chorym. O godz. 15.00 każdego dnia, wszyscy kapłani indywidualnie tam, gdzie przebywają, odmawiają Koronkę do Bożego Miłosierdzia w Waszej intencji. Niech Was Bóg strzeże i błogosławi!

Bardzo dziękujemy także za to, że w duchu chrześcijańskiej miłości troszczycie się o siebie nawzajem. Jako parafia staramy się dowiadywać i i wspierać wszystkich, którzy nas w tych dniach potrzebują. Pamiętajmy i zainteresujmy się sąsiadami, szczególnie chorymi, samotnymi, starszymi wiekiem, którym trzeba być może pomóc poprzez dostarczenie codziennych zakupów i leków, by nie musieli opuszczać bez potrzeby swoich domów i narażać się na sytuacje ryzykowne. My, Wasi duszpasterze jesteśmy także do Waszej dyspozycji i jeśli tylko będziecie potrzebowali od nas jakiejkolwiek pomocy (szczególnie tej w konfesjonale), albo dowiecie się, że ktoś potrzebuje naszej pomocy, dawajcie nam znać. Nasz tel: 34 324 40 27; 34 324 48 55. E-mail: parafia@kostka.czest.pl

Wszystkie inne informacje, związane z przeżywaniem tego trudnego czasu, zostały podane                  w ubiegłą niedzielę i obowiązują nadal. Są one wywieszone w gablocie przy wyjściu z kościoła, także na naszych stronach internetowych.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i gwałtownie zwiększającą się liczbą osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, odpowiadając także na apele ze strony władz państwowych i samorządowych oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, polecamy z całą starannością dochować następujących wytycznych:

1. Każdy kto wykazuje objawy przeziębienia lub grypy, powinien bezwzględnie pozostać w domu dla uniknięcia zarażenia i innych i niepokoju wśród wiernych. Ci, którzy w ostatnim czasie wrócili z zagranicy, powinni skontaktować się niezwłocznie z Państwową Inspekcją Sanitarną (Sanepidem) i poddać się wszystkim określonym prawem procedurom;

2. Zachęcamy do skorzystania z wprowadzonej przez Konferencję Episkopatu Polski ogólnej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w Mszy Świętej niedzielnej: osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w Mszy Świętej, ale wyłącznie pod opieką rodziców i na ich odpowiedzialność;

3. Od dziś zawiesza się wszystkie nabożeństwa celebrowane publicznie (Drogi Krzyżowe, Gorzkie Żale, Godzinki, nabożeństwa nowennowe, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Różaniec itd.), zachęcając wiernych, by odprawiali je indywidualnie, w rodzinach lub uczestniczyli w transmisjach drogą telewizyjną, radiową czy internetową;

4. Zawieszamy także wszystkie spotkania formacyjne i modlitewne dzieci, młodzieży i dorosłych.

5. Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, w Mszach Świętych lub liturgii Sakramentów świętych albo liturgii pogrzebowej uczestniczyć może maksymalnie 50 osób (wliczając w to celebransa, koncelebransów, posługujących). W uczestniczeniu we Mszy Świętej będzie obowiązywała zasada kolejności przybywania uczestników, zachowując pierwszeństwo dla zamawiających intencję mszalną, rodziny zmarłego czy osoby, za którą jest odprawiana Msza Święta. Uczestnicy liturgii winni zachować pomiędzy sobą stosowny i bezpieczny dystans;

6. Zasada ograniczenia liczby uczestników odnosi się także do pogrzebów, w których powinna uczestniczyć wyłącznie najbliższa rodzina (należy w tym przypadku skorzystać z możliwości modyfikacji liturgii poprzez redukcję stacji, albo sprawowanie wyłącznie obrzędu pogrzebu poza Mszą Świętą), a także do Sakramentu Chrztu Świętego;

7. Metropolita Częstochowski zaleca, aby osoby konsekrowane w swych domach zakonnych, duchowni w kościołach (bez udziału wiernych świeckich) oraz wszyscy świeccy we własnych domach, każdego dnia, o godzinie 20:30, odmawiali Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, w intencji służb medycznych i sanitarnych, a także o odwrócenie zagrożenia dla nas i całego świata. W parafiach na zakończenie modlitwy kapłani będą udzielali błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata, błagając Boga za lud sobie powierzony;

8. Wiernych zachęcamy do łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez Msze Święte i nabożeństwa transmitowane w środkach masowego przekazu. Dają one możliwość duchowego przeżywania tajemnic wiary, które w tych nadzwyczajnych okolicznościach mogą być nieocenione dla dobra duszy i społeczeństwa. Jednocześnie formy te wymagają zachowania odpowiedniego sposobu uczestnictwa;

9. Ksiądz Arcybiskup zachęca wszystkich wiernych, by wzorem naszych przodków, w tych szczególnych dniach umieścić w oknach domów wizerunek Matki Najświętszej, zwłaszcza tak nam bliski i drogi wizerunek Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, w której Bóg dał Narodowi Polskiemu przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławił niezwykłą czcią wiernych. Nie ma być on magicznym amuletem, ale świadectwem naszej wiary i modlitwy błagalnej za naszą Ojczyznę i wszystkie kraje objęte pandemią;

10. Przypominamy, że można przyjąć Komunię Świętą na rękę, zachowując jednakże wszelkie zasady z tym związane.

11. Przekazujemy sobie znaku pokoju gestem skłonu głowy;  

12. Prosimy o powstrzymanie się od tradycyjnego gestu czci wobec krzyża wystawionego w okresie Wielkiego Postu w nawach kościołów oraz krzyży w kruchtach świątyń poprzez ich ucałowanie, zastępując ten gest pobożnym skłonem;

13. Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą, pamiętając o tym, że użycie wody święconej nie jest istotne dla ważnego i owocnego przeżywania Eucharystii;    

14. Czas trwania Mszy Świętych będzie krótszy poprzez zredukowanie śpiewów i ograniczeniu długości homilii lub kazania oraz ogłoszeń, aby tym samym ograniczać ryzyko infekowania uczestników liturgii przez ewentualnie obecne na niej osoby zarażone, które mogłyby nie być tego świadome;  

15. Zachęcamy, aby sprawy kancelaryjne załatwiać drogą telefoniczną i pocztą elektroniczną,                      z wyjątkiem tych, które wymagają obecności w kancelarii parafialnej. W tym celu umieściliśmy numery telefonów i adres e-mail parafii w gablocie, przy domofonie plebanii oraz na stronie internetowej: www.kostka.czest.pl       

16. W duchu chrześcijańskiej miłości troszczmy się o siebie nawzajem, zainteresujmy się sąsiadami, szczególnie chorymi, samotnymi, starszymi wiekiem, którym trzeba być może pomóc poprzez dostarczenie codziennych zakupów i leków, by nie musieli opuszczać bez potrzeby swoich domów i narażać się na sytuacje ryzykowne.

17. Powyższe postanowienia oraz uprzednio wydane zarządzenia, biorąc pod uwagę powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 § 2, obowiązują wszystkich duchownych i świeckich na zasadzie posłuszeństwa, a osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa państwowego i kościelnego.

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Dzisiaj rozpoczynamy wielkopostne rekolekcje parafialne. Witamy w naszej wspólnocie księdza prałata dr. Bernarda Kozłowskiego, który będzie przewodnikiem na naszych rekolekcyjnych ścieżkach. Zapraszamy od dzisiaj do środy na codzienne nauki rekolekyjne, we wtorek na spowiedź rekolekcyjną, a przede wszystkim do udziału we wspólnej modlitwie, która ma nas przygotować do świętowania Triduum Paschalnego i Okresu Wielkanocnego.

Z racji Dnia Kobiet, składamy wszystkim Paniom najpiękniejsze życzenia, błogosławieństwa Bożego w realizowaniu powołania i w podejmowaniu życiowych zadań i obowiązków.   

Z racji rekolekcji wielkopostnych w najbliższy wtorek nie będzie spotkania Akcji Katolickiej.

Od starożytności w Rzymie istniała tradycja pielgrzymowania do kościołów „wiecznego miasta” w poszczególne dni Wielkiego Postu i Oktawy Wielkanocy. Tradycja ta, związana z liturgią stacyjną pod przewodnictwem papieża odnowiona w XX wieku w Rzymie, od kilku lat jest przenoszona także do polskich diecezji. Od roku także w Częstochowie wierni zaproszeni są do podjęcia pielgrzymowania do poszczególnych kościołów na terenie miasta, aby uczestniczyć w Mszy Świętej pod przewodnictwem biskupa lub jego delegata. Każdego dnia okresu Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego oraz Oktawy Wielkanocy jeden kościół miasta Częstochowy jest stacją szczególnej modlitwy za Kościół Częstochowski i Kościół Powszechny. I właśnie w najbliższy piątek nasz kościół parafialny będzie miejscem owego pielgrzymowania i modlitwy. O godz. 18.00 ks. bp Antoni Długosz odprawi w naszym kościele Mszę Świętą, na którą bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy.

Bezpośrednio po Mszy Świętej piątkowej, o godz. 19.00 rozpocznie się przy Palcu Daszyńskiego Droga Krzyżowa dla mieszkańców miasta Częstochowy. Jako wspólnota parafialna podczas tego pięknego nabożeństwa będziemy nieśli jedną stację duży Krzyż, a także pomagali w niesieniu nagłośnienia przez całą drogę. Prosimy o liczny udział w tej ulicznej Drodze Krzyżowej.

Dzisiaj krótko o kolejnym znaku i geście liturgicznym, którym dajemy świadectwo naszej wiary i pobożności. Postawa klęcząca. Jest ona wyrazem czci i szacunku stworzenia wobec swojego Stwórcy oraz postawy uniżenia, skruchy i postawy błagalnej wobec Boga. Diabeł nie ma kolan, więc nie klęczy, chrześcijanin klęczy gdy Boga uwielbia, gdy Go prosi gdy go przeprasza i kieruje w Jego stronę modlitwę przebłagalną. Nie ma postawy klęczącej na jednym kolanie. Na jedno kolano można tylko przyklęknąć, nie uklęknąć! Przyklęknięcie na jedno kolano jest np wtedy, gdy wchodzimy do kościoła, wychodzimy, czy też przechodzimy przed tabernakulum. Wtedy krótko przyklękamy i idziemy w inne miejsce kościoła. Postawa klęcząca to klęczenie na dwóch kolanach, nie kucanie i nie postawa jak przy starcie w biegach lekkoatletycznych. Klęczymy podczas modlitwy Przeistoczenia, podczas słów kapłana: “Oto Baranek Boży” oraz zawsze przed wystawionym w monstrancji Najświętszym Sakramentem. Do Komunii Świętej zachęca się, aby przystępować w postawie klęczącej. Z pewnych racji pozwala się też, aby przyjmować Komunię Świętą w postawie stojącej. W naszym kościele potrzebne byłyby tzw. balaski ołtarzowe, na których można by się było wesprzeć czy oprzeć podczas klękania. Dlatego udzielamy Komunii Świętej na stojąco. Nie ma jednak żadnych przeszkód gdyby ktoś chciał przyjmować Komunię Świętą w postawie klęczącej. Jeśli jednak przyjmujemy Komunię Świętą w postawie stojącej, wtedy obowiązkowo powinniśmy bezpośrednio przed przyjęciem Komunii, przed osobą, która w tym momencie Ją przyjmuje, przyklęknąć na jedno kolanao. Oczywiście, z takiego przyklęknięcia zwolnione są osoby chore, którym różne dolegliwości nie pozwalają uklęknąć. Jest jeszcze jeden bardzo ważny moment, kiedy klękamy: gdy kapłan idzie ulicą z Najświętszym Sakramentem do chorych.

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Rozpoczęliśmy czterdziestodniowy okres przygotowania do Paschy Jezusa Chrystusa. Post – modlitwa – jałmużna – to trzy najważniejsze filary i narzędzia, na jakie wskazuje nam Słowo Boże, dzięki którym możemy nawrócić się, czyli zwrócić ku najgłębszej tęsknocie naszego życia: ku Panu Bogu. Dziękuję za liczny udział w nabożeństwie Środy Popielcowej, w piątkowej Drodze Krzyżowej, a dziś zapraszam na 17.15 na Gorzkie Żale z kazaniem o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

Ksiądz Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo zarządza, aby – wczuwając się w cały klimat moralny naszych czasów, w różne wyzwania cywilizacyjne oraz zagrożenia na granicy życia i śmierci, spowodowane także epidemią “koronawirusa” – od Środy Popielcowej do Niedzieli Miłosierdzia w czasie wspólnych nabożeństw: Eucharystii, Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali śpiewać pieśń Suplikacji: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny.

Naszym wspólnym postanowieniem wielkopostnym w tym roku ma być odnowa naszej wiary i pobożności, która wyraża się w znakach i gestach liturgicznych. Dzisiaj pierwszy ten znak i gest: ZNAK KRZYŻA. Czyniąc krzyż na początku in a końcu Mszy Świętej wyrażamy prawdę, że wszystko w naszym życiu dzieje się w Imię Boga Trójjedynego, a czyniąc krzyż przed Ewangelią na czole, ustach i sercu, wyznajemy, że chcemy, aby Słowo Boże było w naszym umyśle, na naszych ustach i w naszym sercu. Czyńmy ten znak z godnością, szacunkiem i wiarą także poza kościołem, w różnych okolicznościach życia i w różnych miejscach, a szczególnie przed kościołem czy wizerunkiem krzyża.

We wszystkich parafiach naszego kraju rozpoczęła się akcja “Jałmużna Wielkopostna”, zbieranie do Skarbonek Wielkopostnych datków, które w tym roku trafią do osób starszych i chorych. “Dar juniora dla seniora” – przez to hasło organizatorzy chcą uwrażliwić dzieci oraz całe rodziny na potrzeby starszych i chorych, którzy często czują się samotni, zaniedbani i niepotrzebni. Zapraszamy do włączenia się w tę małą ofiarę dobrowolnej rezygnacji z przyjemności materialnej.  

Dzisiaj o 16.45 spotkanie wielkopostne dla członków Kół Żywego Różańca. Członkowie otrzymają dziś nową intencję modlitewną, którą podejmą na czas Wielkiego Postu, prosząc  w modlitwie różańcowej szczególnie o odnowę duchową naszej parafii. 

Jutro rozpoczynają się trzydniowe rekolekcje wielkopostne dla młodzieży Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, które leży nasza parafia i które organizujemy także my, tutejsi duszpasterze. W tym roku rekolekcje te poprowadzi bp Andrzej Przybylski.

W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca – wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o powołania kapłańskie i zakonne po wieczornej Mszy Świętej. W pierwszy piątek miesiąca od godziny 9.00 odwiedziny chorych z Komunią Świętą, a pierwszą sobotę miesiąca rano Msza Święta i nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Dzieci i osoby dorosłe, odprawiające dziewięć pierwszych piątków miesiąca, niech nie zapomną o spowiedzi i przyjęciu Komunii Świętej w najbliższy piątek.

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy rekolekcje parafialne. Program otrzymaliście w numerze “Wieczernika”, jest on także umieszczony w gablocie przed wejściem do kościoła. Jako wasi duszpasterze, bardzo prosimy, abyście już dziś zaplanowali sobie czas na te ważne dni, na słuchanie nauk rekolekcyjnych, przeżycie spowiedzi wielkopostnej oraz udział we wspólnej modlitwie i nabożeństwach rekolekcyjnych.

W ostatnim czasie do wieczności odeszli: + Andrzej Włodarczyk, + Marian Suliga, + Alina Majchrzak, + Alfreda Mika, + Lech Donajski, + Elżbieta Pytlewska. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

VII NIEDZIELA ZWYKŁA

Odezwa Arcybiskupa Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego na VII Niedzielę zwykłą 23 lutego 2020 r.: „Drodzy w Chrystusie,Bracia Kapłani, Osoby życia konsekrowanego, Umiłowani Diecezjanie,a zwłaszcza Wierni wspólnot parafialnych miasta Częstochowy!Kościół –jak co roku –wchodzi na drogi Wielkiego Postu, aby jak najpełniej przeżyć tajemnicę wielkanocną, w której doświadcza obecności Chrystusa Zmartwychwstałego. Dlatego wzorem ubiegłego roku zapraszam Was do pielgrzymowania do wyznaczonych na każdy dzień (Kościołów stacyjnych), które na wzór Rzymu celebrując Eucharystię będą nas zatrzymywać na wspólną refleksję i modlitwę. Rozpoczynamy od Bazyliki Archikatedralnej, w Środę Popielcową 26 lutego 2020 r., o godz. 18.00, a zakończymy w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, dn. 19 kwietnia 2020 r., o godz. 15.00. Tradycja Kościołów stacyjnych w Rzymie, krocząc śladami Męczenników zobowiązuje i nas do odważnego świadectwa o Chrystusie i Jego Kościele. Nasze codzienne pielgrzymowanie będzie odbywać się w powszednich dniach pracy. To wymaga trudu i poświecenia osobistego, i rodzinnego. Ten wysiłek niech będzie wielkopostnym darem do nowego przylgnięcia do Chrystusa przez wstawiennictwo Maryi –naszej Matki. Błogosławię Wam wszystkim na wielkopostne drogi, prosząc Chrystusa o umocnienie wiary, która „zwycięża świat”.

Metropolita Częstochowski, Abp Wacław Depo, przez ręce księdza Rektora WSD w Częstochowie, posyła do naszej parafii diakona Piotra Sinkiewicza na praktyki duszpasterskie, od dziś do połowy maja. Bardzo serdecznie witamy diakona w naszej wspólnocie i życzymy mu doświadczenia pięknej, radosnej i owocnej służby ludowi Bożemu w Kościele. Was wszystkim proszę o życzliwe przyjęcie diakona i modlitwę w jego intencji.

Dzisiaj po wieczornej Mszy Świętej odbędzie się krótkie spotkanie dla dorosłych kandydatów do bierzmowania. Dzisiaj jest jeszcze ostatnia szansa zgłoszenia się do udziału w tym przygotowaniu.

W środę rozpoczynamy Wielki Post, czterdzieści dni przygotowania do Paschy Jezusa Chrystusa. Rozpoczynamy ten czas tradycyjnie posypaniem naszym głów popiołem na znak gotowości do nawrócenia i czynienia pokuty, aby jeszcze bardziej rozpoznać i przyjąć miłość naszego Boga objawioną i przychodzącą do nas w Jezusie Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym. W Środę Popielcową zapraszamy na Msze Święte o godz. 7.00, 9.00, 16.30 (szczególnie dzieci) oraz o 18.00.

Niech naszym wspólnym postanowieniem na czas Wielkiego Postu będzie odnowienie naszej prawdziwej pobożności w kościele, wyrażającej się m.in. w pewnych postawach, gestach liturgicznych oraz zachowaniach, które mogą wskazywać albo na nasz szacunek wobec Pana Boga i Świętej Liturgii albo na pewną obojętność i brak świadomości przebywania w obecności Pana Boga (np. złożenie rąk, klękanie, postawa siedząca, stojąca i klęcząca, milczenie i rozmowy w kościele, zaangażowanie we wspólną modlitwę i śpiew  itp).

Droga Krzyżowa w piątek o godz. 16.30 dla dzieci, a o godz. 17.15 dla dorosłych.

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę przed Mszą Świętą wieczorną o godz. 17.15

Jest nowy numer “Wieczernika” z zaproszeniem do głębokiego i duchowego przeżywania okresu Wielkiego Postu oraz z programem rekolekcji wielkopostnych, które odbędą się w naszym kościele już za dwa tygodnie.

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzisiaj III niedziela miesiąca, taca przeznaczona w całości na opłatę za ogrzewanie kościoła i obiektów parafialnych za okres grudnia i stycznia.

Dzisiaj wieczorem po Mszy Świętej o godz. 18.00 odbędzie się pierwsze spotkanie organizacyjne dorosłych kandydatów do bierzmowania. Zapraszamy!

W najbliższy czwartek po Mszy Świętej wieczornej kolejna Godzina Święta GETSEMANI z możliwością spowiedzi.

Najmłodsi nasi ministranci wzięli udział w halowych mistrzostwach piłki nożnej w WSD – gratulujemy im udziału i chociaż nie udało się wygrać, to najważniejsze jest, że udało się stworzyć drużynę i przeżyć piękną przygodę. Najpiękniejsze jest jeszcze przed wami!

Informacje dotyczące wyjazdu na beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W najnowszej “Niedzieli” o modlitwie, która trwa dziewięć miesięcy, czyli tyle, ile potrzeba, aby narodził się człowiek. Tym razem chodzi o takie narodziny, które są powrotem człowieka do Boga. “Otrzyj Matce łzy – uratuj Ojcu syna”.

Do wieczności w ostatnich dwóch tygodniach odeszli: + Stefania Man, + Irena Kulinicz, + Krzysztof Misiak, + Jacek Tarczyński, + Marian Suliga. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

V NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzisiaj w naszym kościele przeprowadzana jest kwesta na rzecz niepełnosprawnych sierot społecznych, organizowana przez wspólnotę „Betel”

Dzisiaj po Mszy Świętej wieczornej odbędzie się spotkanie dla rodziców kandydatów przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Spotkania grup do bierzmowania: I grupa – sobota o 10.00, grupa II i III – niedziela o 17.00.

W przyszłą niedzielę odbędzie się pierwsze spotkanie organizacyjne dla dorosłych kandydatów do bierzmowania, którzy z jakichś racji nie przyjęli go wcześniej, a chcieliby ten sakrament przyjąć. Po kolędzie spotkaliśmy sporo takich dorosłych osób, dlatego zapraszamy ich wszystkich. Prosimy też was, poinformujcie swoich bliskich, znajomych, że zaczynamy w przyszłym tygodniu przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Szczegóły, czas trwania, program przygotowania będzie podany podczas tego niedzielnego spotkania.

W dniu 11 lutego 2020 r., pod hasłem: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28), będziemy obchodzić XXVIII Światowy Dzień Chorego. W orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Chorego Ojciec Święty Franciszek napisał: „Kościół chce być coraz bardziej i lepiej „gospodą” Dobrego Samarytanina, którym jest Chrystus (por. Łk 10, 34), to znaczy domem, w którym można znaleźć Jego łaskę, wyrażającą się w gościnności, w akceptacji, w podniesieniu na duchu”. Zapraszamy wszystkich chorych i opiekujących się chorymi (rodziny chorych, lekarzy, personale medyczny…) na Mszę Świętą w ich intencji – godz. 9.00, nasz kościół parafialny. Pół godziny przed Mszą Świętą będzie możliwość skorzystania z sakramentu pojednania i pokuty, a na zakończenie Mszy Świętej – możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych.

Także 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes w ramach spotkań Akcji Katolickiej, zapraszamy na godzinę 17.00 na konferencję o sensie choroby, cierpienia i uzdrawiającej mocy Bożego błogosławieństwa. Po konferencji będzie miała miejsce modlitwa, podczas której szczególnie będziemy prosili Jezusa Chrystusa o uzdrowienie duszy i ciała przez wstawiennictwo Matki Bożej z Lourdes. Spotkanie ma charakter otwarty, więc zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

W czwartek 13 lutego, o godz. 17.15, nabożeństwo ku czci Matki Bożej Fatimskiej.

W piątek 14 lutego, w tzw. walentynki, zapraszamy chętnych i tych, którzy mają wolny wieczór na wspólne obejrzenie pięknego wzruszającego filmu o miłości: “Fireproof “– “Próba ogniowa”. Projekcja odbędzie się po Mszy Świętej wieczornej ok. 18.45 w dolnej sali pod kościołem.

KSM w piątek po Mszy Świętej wieczornej udaje się do parafii bł. Melchiora Grodzieckiego na Adorację częstochowskich oddziałów KSM. W sobotę o 17.30 – Msza Święta i bal karnawałowy w parafii św. Floriana – kontakt ks. Andrzej.

W najbliższą sobotę odbędą się Mistrzostwa Służby Liturgicznej Ołtarza w pIłce nożnej halowej w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Nasza młoda drużyna też się wybiera.

Do nowego numeru „Niedzieli” dołączona jest książeczka z modlitwami o miłości, m.in. z Litanią do pierwszych kanonizowanych małżonków, rodziców św. Teresy z Lisieux: Zelii i Ludwika Martin.

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO – 2 LUTEGO 2020

Dzisiaj obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego. Główne obchody tego dnia w naszej Archidiecezji odbędą się dzisiaj o godz. 18.00 w Archikatedrze Częstochowskiej, gdzie z osobami konsekrowanymi (i nie tylko) w rocznicę swojego Ingresu do Archikatedry Częstochowskiej będzie się we Mszy Świętej, ks. Arcybiskup Wacław Depo. My natomiast pragniemy złożyć najpiękniejsze życzenia i modlić się dzisiaj podczas każdej Mszy Świętej za osoby konsekrowane z naszej parafii: s. Barbarę – zakrystiankę, s. Bernardettę, s. Lucjanę i s. Kamilę – nasze katechetki, s. Prezentki, s. Urszulanki Szare, s. Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego, s. Zmartwychwstanki i Apostołów Jezusa Ukrzyżowanego oraz inne osoby konsekrowane, które modlą się tutaj w naszej parafii, także osoby świeckie konsekrowane. Z tej racji modlitwa wieczorna w I czwartek miesiąca będzie szczególną modlitwą za osoby konsekrowane i o nowe powołania do tych zgromadzeń i zakonów, z których pochodzą nasze siostry i bracia zakonni.

Dziś o 16.45 spotkanie członków Kół Różańcowych, a po nim wspólny Różaniec, na który serdecznie zapraszamy. Po Różańcu przed Mszą Świętą zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu, podczas której szczególnie będziemy Jezusowi Chrystusowi dziękować za osoby konsekrowane.

Dziś podczas Mszy Świętej o godz. 10.00, rodzice dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej „przedstawią” swoje dzieci – jak Maryja z Józefem – w świątyni i poproszą przez ręce kapan o błogosławieństwo dla swoich dzieci, a potem otrzymają świece, które ich dzieci zapalą podczas swojej I Komunii Świętej. Po Mszy Świętej o godz. 10.00 spotkanie rodziców tych dzieci.

Czekamy, zgodnie z ostatnią prośbą, na kolejne zapisy kandydatów do liturgicznej służby ołtarza oraz do scholi dziecięcej.

W pierwszy piątek miesiąca od godz. 9.00 będziemy jak zwykle odwiedzać chorych, zanosząc im Jezusa Eucharystycznego. Ponieważ 11 lutego przypada Światowy Dzień Chorego, w parafii tego dnia będziemy organizować specjalne nabożeństwo dla chorych, z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych oraz możliwością skorzystania z sakramentu pojednania i pokuty. Szczegóły podamy w przyszłą niedzielę, ale już prosimy rodziny chorych, aby w miarę możliwości przywieźli, przyprowadzili swoich bliskich chorych na to spotkanie 11 II o godz. 9.00.

Spowiedź w pierwszy piątek miesiąca pół godziny przed poranną i wieczorną Mszą Świętą. Rodzice niech przypomną dzieciom, które odprawiają „dziewięć pierwszych piątków miesiąca”.

Siostry Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego zapraszają w poniedziałek 3 lutego na Dobę Eucharystyczną w swoim Domu zakonnym. O godz. 15.00 będzie odmówiona wspólnie Koronka do Bożego Miłosierdzia, a o 15.30 Msza Święta z błogosławieństwem św. Błażeja.

W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania.

Także w przyszłą niedzielę z racji zbliżającego się Światowego Dnia Chorego, odbędzie się w naszej parafii kwesta dla niepełnosprawnych sierot społecznych, organizowana przez wspólnotę “Betel”.

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 26 STYCZNIA 2020

Dziś Niedziela Słowa Bożego, ustanowiona przez Papieża Franciszka. Zachęcamy, abyście dzisiaj w waszych domach i rodzinach dokonali intronizacji Biblii, czyli wywyższenia i uczczenia Słowa Bożego w rodzinie. Najprostszy sposób, aby tego dokonać: położyć Biblię na stole w najważniejszym pokoju, zapalić obok niej świecę na znak, że to Słowo jest „lampą dla naszych stóp i światłem na ścieżkach naszego życia”. W którymś momencie dnia, najlepiej gdy będą wszyscy domownicy i gdy nie będzie zbytniego pośpiechu, ojciec rodziny albo inny jej członek niech odczyta dowolny  fragment Pisma Świętego lub dzisiejszą Ewangelię, którą słyszeliśmy w czasie Mszy Świętej. Niech wszyscy wspólnie słuchają, przez dłuższą chwilę w ciszy lub głośno rozważą: co dzisiaj Pan Bóg mówi do naszej rodziny?… Na zakończenie każdy może osobiście wziąć Biblię do ręki, ucałować, a nawet przeżegnać się Biblią, wyznając tym gestem, że chce, aby Słowo Boże było zawsze w jego umyśle, w sercu i na jego ustach. Dobrej lektury!

2. W pierwszą sobotę miesiąca Msza Święta wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 7.00, a po Mszy Świętej nabożeństwo wynagradzające.

3. W przyszłą niedzielę 2 lutego, przypada Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane Świętem Matki Bożej Gromnicznej. Dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej otrzymają podczas Mszy Świętej o godz. 10.00 świece, które będą zapalały – jako znak Chrystusa, który niczym światło wchodzi do ich serc – podczas uroczystości i Komunii Świętej. Po Mszy Świętej odbędzie się spotkanie dla rodziców tych dzieci.

4. Dzieci kończą ferie, cieszymy się z ich powrotu na Mszę Świętą o godz. 10.00. Jutro rozpoczną drugi etap nauki w szkole. Także w parafii chcemy rozpocząć kolejny etap pracy i formacji naszych dzieci. Dlatego ogłaszamy nowy nabór do grona ministrantów oraz członków scholi dziecięcej. Nowych kandydatów na ministrantów mamy już trzech i bardzo chcielibyśmy, żeby ta liczba była większa niż poprzednia grupa kandydatów, która w grudniu została włączona do grona ministrantów (8 osób). Czekamy na zgłoszenia nowych członków i prosimy szczególnie rodziców, aby byli takimi dobrymi “aniołami” i apostołami Pana Jezusa wobec swoich dzieci, zachęcając je do służby przy ołtarzu, czy do scholi dziecięcej. Nie ma lepszego czasu na rozpoczęcie formacji religijnej dla człowieka niż okres dziecięcy. Jeśli dziecko nie pokocha Pana Boga, chodzenia do kościoła i nie zaangażuje się w jego życie, to potem bywa to czasem bardzo trudne, a rodzice załamują ręce, że ich nastoletnie pociechy nie chcą chodzić do kościoła.

5. Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: www.kostka.czest.pl

6. W tym tygodniu z naszej parafii odeszli do Domu Ojca: + Marianna Śpiewak i + Eleonora Dyja. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.