Parafio, ruszaj!

ZAPRASZAMY do udziału w PROJEKCIE DUCHOWEJ ODNOWY NASZEJ PARAFII, poprzez:

1) pogłębienie osobistego rozwoju duchowego oraz

2) pogłębienie swojego zaangażowania w życie wspólnoty parafialnej.

Zaproszenie kierujemy najpierw do tych wszystkich, którzy chcieliby na nowo – albo po raz pierwszy – doświadczyć, ile radości i mocy jest w przeżywaniu chrześcijaństwa!

Liczymy szczególnie na tych, którym na sercu leży nasza parafia i którzy chcieliby, żeby była ona miejscem, gdzie się naprawdę żyje Ewangelią, gdzie ludzie zachwycają i przyciągają innych zewnętrznym i wewnętrznym pięknem, które sprawia w nich wiara oraz gdzie można zobaczyć “żywy” Kościół, bogaty w dary i charyzmaty Ducha Świętego, służący i otwarty na biednych, słabych i często zagubionych dzisiaj ludzi.

Do pomocy w realizacji Projektu Duchowej Odbudowy Parafii, zaprosiliśmy ludzi, którzy już kiedyś skosztowali owej radości i mocy z przeżywania swojej wiary i dzisiaj są świadkami i apostołami dla innych. To właśnie oni pomagali przy Parafialnym Seminarium Odnowy Wiary, a teraz z radością zadeklarowali chęć pomocy w naszym nowym parafialnym Projekcie. Zapraszamy do pomocy także tych naszych parafian, którzy służą w różnych ruchach, grupach i stowarzyszeniach kościelnych. Włączcie się w dzieło duchowej odnowy parafii, pamiętając, że aby ludzie żyjący obok was, mogli też to co wy “przeżyć”, wy musicie “szerzyć”!!!

Realizacja Projektu przewidziana jest na okres JEDNEGO ROKU (od Paschy 2021 do Paschy 2022 – od złagodzenia obostrzeń, związanych z pandemią)

Gdyby porównać ten czas realizacji Projektu Duchowej Odnowy Parafii, do JAZDY SAMOCHODEM, to można by naszą propozycję wyrazić i podać Wam tak, aby każdy miał szansę włączyć się w realizację Projektu na miarę swoich pragnień i możliwości:

JAZDA NA I BIEGU

 • Udział w Szkole Modlitwy i Słowa – 1 x w miesiącu

JAZDA NA II BIEGU

 • Udział w Szkole Modlitwy i Słowa 1 x w miesiącu
 • Zaangażowanie w parafii…

JAZDA NA III BIEGU

 • Spotkanie w małej grupie formacyjnej – 1 x w miesiącu
 • Udział w Szkole Modlitwy i Słowa 1 x w miesiącu
 • Zaangażowanie w parafii…

JAZDA NA IV BIEGU

 • Spotkanie w małej grupie formacyjnej – 2 x w miesiącu
 • Udział w Szkole Modlitwy i Słowa 1 x w miesiącu
 • Zaangażowanie w parafii…

JAZDA NA V BIEGU

 • Spotkanie w małej grupie formacyjnej – 1 x w tygodniu.
 • Udział w Szkole Modlitwy i Słowa – 1x w miesiącu
 • Zaangażowanie w parafii…

Na początku wybieramy jedną z propozycji, włączając się w Projekt Duchowej Odnowy Parafii, np. poprzez JAZDĘ NA TRZECIM BIEGU, chociaż w trakcie jazdy – jeśli tylko kierowca będzie coraz bardziej odważny i doświadczony – BĘDZIE MOŻNA ZMIENIĆ BIEG! (oczywiście na wyższy!)

O CO CHODZI Z TYMI SPOTKANIAMI W MAŁEJ GRUPIE, SZKOŁĄ MODLITWY I ZAANGAŻOWANIEM W PARAFII?

* SPOTKANIE W MAŁEJ GRUPIE FORMACYJNEJ. Grupa liczy ok. 5 – 7 osób (z animatorem). Spotkanie trwa 1,5 godz. i ma miejsce w mieszkaniu prowadzącego grupę lub u któregoś uczestnika grupy, ewentualnie w domu parafialnym w dniu i o godzinie ustalonej wspólnie z grupą. Spotkanie obejmuje m.in. wspólne czytanie i rozważanie Ewangelii z nadchodzącej niedzieli, wspólną modlitwę (za siebie nawzajem oraz w intencjach podawanych przez proboszcza), dzielenie się swoim życiem i przeżywaniem wiary oraz mobilizowanie się do dzielenia się swoją wiarą z innymi. Istnieje także możliwość indywidualnych spotkań z animatorem.

* SZKOŁA MODLITWY I SŁOWA. Cykl spotkań, podczas których połączymy wiedzę o modlitwie z praktyką modlitwy. Szkoła Modlitwy i Słowa będzie odbywała się raz w miesiącu. Nie będą to wykłady o różnych szkołach duchowości i tradycji modlitewnej, ale raczej inicjacja (wprowadzenie) w modlitwę (m.in. czym jest modlitwa, po co się modlić, etapy rozwoju modlitwy, przeszkody w modlitwie, rodzaje modlitwy…). Spotkanie będzie trwało ok. 1,5 godz. (0,5 godz. wprowadzenie do modlitwy, 1 godz. wspólna modlitwa).

* ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE PARAFII. Chodzi o dobrowolne (bez niczyjego nacisku) stopniowe włączanie się w różne formy życia i działania w parafii, według swoich pragnień, zainteresowań i zdolności (np w scholi, w służeniu przy Ołtarzu, w czytaniu podczas Mszy Świętej, w sprzątaniu kościoła, w tworzeniu grupy charytatywnej albo pomagającej osobom niepełnosprawnym, w organizowaniu imprez kulturalnych i w innych posługach i rodzących się diakoniach w parafii…).

Roczna JAZDA kończy się uzyskaniem certyfikatu Instruktora kursu prawa jazdy na terenie parafii oraz uprawnieniem do prowadzenia większych i szybszych pojazdów, włącznie z “Pendolino” na linii: Królestwo tego świata – Królestwo Niebieskie!…

ZAPRASZAJĄ:                                                                      

Dyrektor Ośrodka Duchowego Szkolenia Kierowców “Kostka”, proboszcz

i jego wicedyrektor, wikariusz.

ZGŁOSZENIA:

tel. 798 684 720; e-mail: parafia@kostka.czest.pl;

To może być naprawdę NIEZŁA JAZDA!