Proboszczowie

ks. Mieczysław Szostek (1957- 1958)       

ks. Bronisław Panek (1958 – 1968)       

ks. Wincenty Kochanowski (1968 – 1980)         

ks. Grzegorz Ślęzak (1980 – 1981)             

ks. Stanisław Gębka (1981 – 1995)    

ks. Leonard Gołkowski (1995 – 2019)

ks. Remigiusz Lota (2019 –