Historia parafii

Parafię św. Stanisława Kostki w Częstochowie erygował biskup Zdzisław Goliński 7 maja 1957 r. wyłączając jej teren z parafii św. Rodziny.

Placówka nie miała początkowo żadnej bazy lokalowej. Funkcję kościoła parafialnego pełnił do 1988 r. kościół rektoracki Najświętszego Imienia Maryi. Mieszkania księży, kancelaria, sale katechetyczne znajdowały się w różnych częściach parafii. Księdzu Bronisławowi Pankowi udało się po wielu staraniach nabyć dom z działką przy ulicy Dąbkowskiego 42.

Jego następca ks. Wincenty Kochanowski nadbudował nad plebanią dwa piętra, i wybudował w podwórzu pawilon katechetyczny.  Wdzięczny za 25 lat kapłaństwa ufundował granitowy ołtarz soborowy, który konsekrował Ks. Bp Stefan Bareła 5 czerwca 1976 r.

Ks. Stanisław Gębka odnowił zabytkową polichromię i zmienił oświetlenie kościoła. Warunki polityczne w Polsce w drugiej połowie lat osiemdziesiątych ułatwiły ks. Stanisławowi Gębce uzyskanie pozwolenia na wybudowanie kościoła na terenie parafii. Projekt świątyni przygotował mgr inż. arch. Jerzy Kopyciak.

5 kwietnia 1987 r. biskup Stanisław Nowak poświęcił plac pod budowę kościoła, przylegającego do plebanii. Poświęcania fundamentów dokonał biskup Tadeusz Szwagrzyk 7 czerwca 1987 r. W tym samym roku 25 grudnia biskup Miłosław Jan Kołodziejczyk odprawił w zadaszonym już kościele pierwsza pasterkę. W następnym roku w maju zostały poświęcone trzy dolne kaplice. 12 listopada 1988 r. w uroczystej procesji przeniesiono Najświętszy Sakrament z kościoła Najświętszego Imienia Maryi do nowej świątyni parafialnej. Nazajutrz, 13 listopada 1988 r., biskup Stanisław Nowak dokonał aktu uroczystego poświęcenia kościoła.

Wystrój wnętrza zaprojektowali mgr arch. Henryk Kmieć i mgr arch. Tadeusz Kosela. W pierwszym roku budowy kościoła nadbudowano pawilon katechetyczny zyskując dwie sale katechetyczne.

Kolejny proboszcz, ks. Leonard Gołkowski przeprowadził prace przy wymianie okien i zakładania witraży według projektu artystów Stanisława i Antoniego Pospieszalskiego oraz wykonał prace renowacyjne kościoła i prace przy ocieplaniu kościoła. Dzięki ks. Leonardowi Gołkowskiemu przed kościołem stanęła statua św. Stanisława Kostki, patrona parafii.