schola dziecięca, ministranci, katolickie stowarzyszenie młodzieży, kandydaci do bierzmowania, akcja katolicka, koła żywego różańca, domowy kościół, wspólnota bożego ojcostwa…

KAŻDA PARAFIA JEST WSPÓLNOTĄ WSPÓLNOT. TAKŻE W NASZEJ PARAFII ISTNIEJĄ GRUPY, WSPÓLNOTY I STOWARZYSZENIA KATOLICKIE, KTÓRE OŻYWIAJĄ ŻYCIE I DZIAŁANIE PARAFII. NIEKTÓRE Z NICH FUNKCJONUJĄ JUŻ WIELE LAT (np. KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA), INNE DOPIERO ZACZYNAJĄ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ. KAŻDY MOŻE ZNALEŹĆ MIEJSCE W JAKIEJŚ RODZINIE PARAFIALNEJ I TAM W NIEJ POGŁĘBIAĆ SWOJE ŻYCIE DUCHOWE I DOJRZEWAĆ W WIERZE. DLATEGO GORĄCO ZAPRASZAMY DO WŁĄCZANIA SIĘ W ŻYCIE TYCH MAŁYCH WSPÓLNOT.

DZIECI

MINISTRANCI – Zbiórki: w soboty o godz. 9.00 w salce parafialnej lub w kościele. 22 grudnia 2019 r. ośmiu kandydatów z naszej parafii – po kilkutygodniowych przygotowaniach – zostało przyjętych do grona ministrantów. Zapraszamy nowych kandydatów!

SCHOLA – Spotkania i próby scholi dziecięcej odbywają się w soboty o godz. 10.00. ZAPRASZAMY. Śpiewać każdy może…

MŁODZIEŻ

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY – Spotkania odbywają się w każdy piątek. Rozpoczynają się Mszą Świętą o godz. 18.00, a po Mszy Świętej jest spotkanie formacyjne młodych w salce parafialnej. ZAPRASZAMY.

KANDYDACI DO BIERZMOWANIA – Centralnym punktem spotkań kandydatów, przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest niedziela Msza Święta o godz. 18.00. Dodatkowo poszczególne grupy mają swoje miesięczne spotkania.

DOROŚLI

AKCJA KATOLICKA – Spotkania AK odbywają się w każdy II wtorek miesiąca po Mszy Świętej o godz. 18.00. Członkowie AK są pomocą dla Pasterzy w parafii, pogłębiają swoją religijność, służą inicjatywą i zaangażowaniem w organizacji życia religijnego i społecznego parafian.

KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA – Spotkania formacyjne członków Kół Różańcowych odbywają się w I niedzielę miesiąca o godz. 16.45. W parafii istnieje pięć Kół Różańcowych, w tym Koło Różańcowe rodziców, modlących się za swoje dzieci.

DOMOWY KOŚCIÓŁ – gałąź rodzinna Ruchu Światło – Życie. Zapraszamy małżonków, niezależnie od przeżytych wiosen, stażu małżeńskiego, ilości wspólnych radości i trosk, do stworzenia pierwszego w parafii Kręgu Domowego Kościoła. Więcej informacji pod nr tel. 535 886 637

WSPÓLNOTA BOŻEGO OJCOSTWA – Spotkania dla dorosłych różnych stanów: małżeństw, rodzin, osób duchownych, konsekrowanych, bezżennych. Spotkania odbywają się w II sobotę miesiąca o godz. 17.00 katecheza, Msza Święta, modlitwa uwielbienia). Strona: www.ojcze.pl